KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Įsakymas

dėl kūno kultūros ir sporto departamento prie

lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus

2017 m. kovo 7 d. įsakymo nr. v-219 „dėl 2017-2020 metų

strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo“

pakeitimo

 

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. V-1024

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2017-2020 metų strateginių sporto šakų sąrašą, patvirtintą Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl 2017-2020 metų strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo“, ir papildau 14 punktu:

14. Taekwondo“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                        Edis Urbanavičius