LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL PRITARIMO SKIRTI ŽYDRŪNĄ BARTKŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUMI

 

2018 m. kovo 27 d. Nr. XIII-1060

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 12 d. dekretą Nr. 1K-1240 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Žydrūno Bartkaus skyrimui Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pritarti Žydrūno Bartkaus skyrimui Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis