Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 08 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Tarybos Statuto pakeitimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALINIO SEKRETORIAUS PROTOKOLAS

 

 

 

Statuto 41 straipsnio d dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinta kopija

 

2015 m. birželio 16 d.

 

Strasbūras

 


EUROPOS TARYBOS GENERALINIO SEKRETORIAUS

 

PROTOKOLAS

 

 

 

Kadangi Europos Tarybos Statuto 41 straipsnio d dalyje nustatyta, kad Ministrų Komiteto ir Konsultacinės Asamblėjos patvirtinti 23–35, 38 ir 39 straipsnių pakeitimai įsigalioja nuo tos dienos, kurią Generalinis sekretorius valstybių narių vyriausybėms perduoda pakeitimų patvirtinimo dokumentus,

 

Generalinis sekretorius patvirtina, kad:

 

1. Ministrų Komitetas, priimdamas 2015 m. birželio 3 d. Rezoliuciją CM/Res(2015)7, kuria nustatomas Turkijos atstovų Parlamentinėje Asamblėjoje skaičius, patvirtino Statuto 26 straipsnio pakeitimą, kurio tekstas pateikiamas toliau;

 

2. Parlamentinė Asamblėja patvirtino šį pakeitimą 2015 m. gegužės 22 d. (Rekomendacija 2072(2015));

 

3. Abiejų Europos Tarybos organų taip patvirtintas pakeitimas įsigalioja šią 2015 m. birželio 16 dieną, kuri yra ir šio protokolo sudarymo diena, ir diena, kurią jis perduotas valstybių narių vyriausybėms.

 

Pakeistas 26 straipsnio tekstas išdėstomas taip:

 

„Valstybės narės turi teisę turėti tiek savo atstovų:

 

 

 

Airija                                           4

 

Albanija                                       4

 

Andora                                        2

 

Armėnija                                     4

 

Austrija                                       6

 

Azerbaidžanas                             6

 

Belgija                                         7

 

Bosnija ir Hercegovina                5

 

Bulgarija                                      6

 

Buvusi Jugoslavijos

 

Respublika Makedonija              3

 

Čekijos Respublika                     7

 

Danija                                          5

 

Estija                                           3

 

Graikija                                       7

 

Gruzija                                        5

 

Islandija                                      3

 

Ispanija                                        12

 

Italija                                           18

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos

 

ir Šiaurės Airijos Karalystė         18

 

Juodkalnija                                  3

 

Kipras                                          3

 

Kroatija                                       5

 

Latvija                                         3

 

Lenkija                                        12

 

Lichtenšteinas                             2

 

Lietuva                                        4

 

Liuksemburgas                            3

 

Malta                                           3

 

Moldovos Respublika                 5

 

Monakas                                      2

 

Nyderlandai                                7

 

Norvegija                                    5

 

Portugalija                                   7

 

Prancūzija                                    18

 

Rumunija                                     10

 

Rusijos Federacija                       18

 

San Marinas                                2

 

Serbija                                         7

 

Slovakijos Respublika                 5

 

Slovėnija                                     3

 

Suomija                                       5

 

Švedija                                        6

 

Šveicarija                                     6

 

Turkija                                         18

 

Ukraina                                       12

 

Vengrija                                      7

 

Vokietija                                     18“

 


Priimta 2015 m. birželio 16 d. Strasbūre.

 

 

 

 

 

Generalinis sekretorius

 

 

 

Thorbjørn Jagland

 

 

 

 

 

Patvirtinta tikra vienintelio originalaus dokumento, deponuoto Europos Tarybos archyvuose, kopija anglų ir prancūzų kalbomis.

 

 

 

 

 

Teisinės pagalbos ir viešosios tarptautinės teisės skyriaus

 

direktorius (juriskonsultas)

 

.........................................

 

 

 

Jörg Polakiewich