PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-162 PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 28 d. Nr. T2-164

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti:

1. Palangos miesto vietų, kuriose už automobilių statymą mokama vietinė rinkliava, padalijimo į zonas aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 1.2 punktu, pakeisto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo T2-182 1.1 punktu, 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Žalioji zona – Palangos miesto centrinės dalies teritorija nuo Kęstučio gatvės pietuose iki J. Basanavičiaus gatvės šiaurėje, nuo Vytauto gatvės rytuose iki Meilės al. vakaruose, aikštė, esanti tarp Kretingos g. 1 ir Kretingos g. 7“.

2. Palangos miesto vietų, kuriose už automobilių statymą mokama vietinė rinkliava, padalijimo į zonas schemą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 1.2 punktu, pakeistą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo T2-182 1.2 punktu (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                           Šarūnas Vaitkus


 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162

1.2 punktu

PAKEISTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-182

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-164

2 punktu

 

PALANGOS MIESTO VIETŲ, KURIOSE UŽ AUTOMOBILIŲ STATYMĄ MOKAMA VIETINĖ RINKLIAVA, PADALIJIMO Į ZONAS SCHEMA

 

 

__________________________________