LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 1821 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2589

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 1821 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1821 straipsniu:

1821 straipsnis. Manipuliavimas sporto varžybomis

1. Tas, kas neteisėtai paveikė sąžiningą profesionalių sporto varžybų eigą arba rezultatą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai ir aktyviai bendradarbiavo išaiškinant šią nusikalstamą veiką.

3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė