ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A-1078 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 13 d. Nr. A-785

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių, nustatytų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A-1078 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“:

1.1. 12 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2. 13 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo:

2.2. 1.1 papunktis įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.;

2.1. 1.2 papunktis įsigalioja nuo 2018 m. liepos 16 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078

12 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. A-785 redakcija)

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–BAZILIONAI–ŠIAULIAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

 

PIRMADIENIO IR TREČIADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

6.35*

7.40*

11.25

12.30

17.35

18.40

18.30

19.45

Lieporiai

6.45*

7.30*

11.34

12.21

17.44

18.29

18.39

19.36

Beržynė

6.48*

7.27*

11.37

12.18

17.47

18.28

18.42

19.33

Aukštelkė

6.50*

7.25*

11.39

12.16

17.49

18.26

18.44

19.31

Meškiai

6.52*

7.23*

11.41

12.13

17.51

18.24

18.46

19.29

140 km

6.53*

7.22*

11.43

12.11

17.53

18.23

18.47

19.28

Sodai per Bubius

-

-

11.44

12.10

17.54

18.22

18.48

19.27

Bubių tvenkinys

-

-

11.45

12.09

17.55

18.21

18.49

19.26

Bubių miestelis

-

-

11.46

12.08

17.56

18.20

18.50

19.25

Bubiai

6.56*

7.20*

11.47

-

17.57

-

18.51

-

Bubių kryžkelė

6.58*

7.18*

11.48

12.06

17.58

18.18

18.52

19.22

Žalpeliai

7.02*

7.15*

11.52

12.03

18.02

18.15

18.53

19.21

Pageluvis

7.04*

7.12*

11.54

12.02

18.04

18.12

18.56

19.19

Bazilionai

7.05*

7.10*

11.55

12.00

18.05

18.10

19.00

19.15

 

PASTABOS:

1.  Maršruto reisu, pažymėtu žvaigždutėmis (*), važiuojama mokslo metų metu pirmadieniais ir trečiadieniais (kitomis darbo dienomis, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

2. Maršruto reisais, nepažymėtais žvaigždutėmis, važiuojama visus metus pirmadieniais ir trečiadieniais (kitomis darbo dienomis, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

 

ANTRADIENIO, KETVIRTADIENIO, PENKTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

5.50

6.50

6.35*

7.40*

11.25

12.30

Lieporiai

5.55

6.45

6.45*

7.30*

11.34

12.21

Beržynė

5.58

6.42

6.48*

7.27*

11.37

12.18

Aukštelkė

6.00

6.39

6.50*

7.25*

11.39

12.16

Meškiai

6.02

6.36

6.52*

7.23*

11.41

12.13

140 km

6.03

6.34

6.53*

7.22*

11.43

12.11

Sodai per Bubius

-

6.32

-

-

11.44

12.10

Bubių tvenkinys

-

6.30

-

-

11.45

12.09

Bubių miestelis

-

6.26

-

-

11.46

12.08

Bubiai

6.05

-

6.56*

7.20*

11.47

-

Bubių kryžkelė

6.07

6.21

6.58*

7.18*

11.48

12.06

Žalpeliai

6.10

6.19

7.02*

7.15*

11.52

12.03

Pageluvis

6.13

6.17

7.04*

7.12*

11.54

12.02

Bazilionai

6.14

6.15

7.05*

7.10*

11.55

12.00

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

14.15

16.20

17.15

18.20

18.30

19.45

Lieporiai

14.24

16.09

17.24

18.10

18.39

19.36

Beržynė

14.27

16.07

17.27

18.07

18.42

19.33

Aukštelkė

14.29

16.03

17.29

18.05

18.44

19.31

Meškiai

14.32

16.00

17.31

18.03

18.46

19.29

140 km

14.34

15.58

17.33

18.02

18.47

19.28

Sodai per Bubius

14.36

15.56

-

-

18.48

19.27

Bubių tvenkinys

14.37

15.54

-

-

18.49

19.26

Bubių miestelis

14.39

15.50

-

-

18.50

19.25

Bubiai

14.41

-

17.36

18.00

18.51

-

Bubių kryžkelė

14.43

15.44

17.38

17.58

18.52

19.22

Žalpeliai

14.46

15.41

17.42

17.55

18.53

19.21

Pageluvis

14.49

15.37

17.44

17.52

18.56

19.19

Bazilionai

14.51

15.34

17.45

17.50

19.00

19.15

Dengtiltis

14.55*

15.30*

-

-

-

-

Taručiai

14.58*

15.27*

-

-

-

-

Pikeliškių kel.

15.02*

15.24*

-

-

-

-

Pikeliškės

15.07*

15.20*

-

-

-

-

 

PASTABOS:

1. Maršruto reisu bei maršruto dalimi, pažymėtu (-a) žvaigždutėmis (*), važiuojama mokslo metų metu antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais (kitomis darbo dienomis, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

2. Maršruto reisais bei maršruto dalimi, nepažymėtu (-a) žvaigždutėmis, važiuojama visus metus antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais (kitomis darbo dienomis, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

 

ŠEŠTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

17.15

18.20

Lieporiai

17.24

18.10

Beržynė

17.27

18.07

Aukštelkė

17.29

18.05

Meškiai

17.31

18.03

140 km

17.33

18.02

Sodai per Bubius

-

-

Bubių tvenkinys

-

-

Bubių miestelis

-

-

Bubiai

17.36

18.00

Bubių kryžkelė

17.38

17.58

Žalpeliai

17.42

17.55

Pageluvis

17.44

17.52

Bazilionai

17.45

17.50

 

 

 

 

 

 

SEKMADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

6.25

8.00

14.15

16.20

Lieporiai

6.30

7.52

14.24

16.09

Beržynė

6.33

7.50

14.27

16.07

Aukštelkė

6.35

7.48

14.29

16.03

Meškiai

6.37

7.46

14.32

16.00

140 km

6.38

7.44

14.34

15.58

Sodai per Bubius

-

-

14.36

15.56

Bubių tvenkinys

-

-

14.37

15.54

Bubių miestelis

-

-

14.39

15.50

Bubiai

6.40

7.42

14.41

-

Bubių kryžkelė

6.42

7.40

14.43

15.44

Žalpeliai

6.45

7.36

14.46

15.41

Pageluvis

6.48

7.34

14.49

15.37

Bazilionai

6.50

7.32

14.51

15.34

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama sekmadieniais ir švenčių dienomis.

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Bazilionai–Šiauliai reiso trasų ilgiai:

1. iš Šiaulių autobusų stoties išvykstant 5 val. 50 min. – 46 km;

2. iš Šiaulių autobusų stoties išvykstant 6 val. 25 min., 6 val. 35 min., 17 val. 15 min. – 43 km;

3. iš Šiaulių autobusų stoties išvykstant 11 val. 25 min., 17 val. 35 min., 14 val. 15 min. (ne mokslo metų metu); 18 val. 30 min. – 49 km;

4. iš Šiaulių autobusų stoties išvykstant 14 val. 15 min. (mokslo metų metu) – 63 km.

 

 

_______________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-1078

13 priedas 

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. A-785 redakcija)

 

MARŠRUTO KURŠĖNAI–ŠIAULIAI IR ŠIAULIAI–KURŠĖNAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnai

16.20

16.40

17.00

17.25

17.55

18.10

18.25

18.40

19.00

19.30

20.00

20.45

Centras (netarifinė stotelė)

16.23

16.43

17.03

17.28

17.58

18.13

18.28

18.43

19.03

19.33

20.03

20.48

Kuršėnų turgus (netarifinė stotelė)

16.26

16.46

17.06

17.31

18.01

18.16

18.31

18.46

19.06

19.36

20.06

20.51

Internatas (netarifinė stotelė)

16.28

16.48

17.08

17.33

18.03

18.18

18.33

18.48

19.08

19.38

20.08

20.53

Gergždelių kryžkelė

16.32

16.52

17.12

17.37

18.07

18.22

18.37

18.52

19.12

19.42

20.12

20.57

Repšiai

16.34

16.54

17.14

17.39

18.09

18.24

18.39

18.54

19.14

19.44

20.14

20.59

Amaliai

16.37

16.57

17.17

17.42

18.12

18.27

18.42

18.57

19.17

19.47

20.17

21.02

Kužiai

16.40

17.00

17.20

17.45

18.15

18.30

18.45

19.00

19.20

19.50

20.20

21.05

Kuzavinė

16.43

17.03

17.23

17.48

18.18

18.33

18.48

19.03

19.23

19.53

20.23

21.08

Lukšiai

16.45

17.05

17.25

17.50

18.20

18.35

18.50

19.05

19.25

19.55

20.25

21.10

Ringuvėnai

16.46

17.06

17.26

17.51

18.21

18.36

18.51

19.06

19.26

19.56

20.26

21.11

Toliočiai

16.50

17.10

17.30

17.55

18.25

18.40

18.55

19.10

19.30

20.00

20.30

21.15

Turgus (netarifinė stotelė)

16.55

17.15

17.35

18.00

18.30

18.45

19.00

19.15

19.35

20.05

20.35

21.20

Šiauliai            

17.00

17.20

17.40

18.05

18.35

18.50

19.05

19.20

19.40

20.10

20.40

21.25

 

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

15.30

15.50

16.07

16.22

17.10

17.20

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.30

20.20

21.20

Turgus (netarifinė stotelė)

15.35

15.55

16.12

16.27

17.15

17.25

17.35

17.50

18.05

18.20

18.35

18.50

19.05

19.35

20.25

21.25

Toliočiai

15.40

16.00

16.17

16.32

17.20

17.30

17.40

17.55

18.10

18.25

18.40

18.55

19.10

19.40

20.30

21.30

Ringuvėnai

15.44

16.04

16.21

16.36

17.24

17.34

17.44

17.59

18.14

18.29

18.44

18.59

19.14

19.44

20.34

21.34

Lukšiai

15.45

16.05

16.22

16.37

17.25

17.35

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.15

19.45

20.35

21.35

Kuzavinė

15.47

16.07

16.24

16.39

17.27

17.37

17.47

18.02

18.17

18.32

18.47

19.02

19.17

19.47

20.37

21.37

Kužiai

15.50

16.10

16.27

16.42

17.30

17.40

17.50

18.05

18.20

18.35

18.50

19.05

19.20

19.50

20.40

21.40

Amaliai

15.53

16.13

16.30

16.45

17.33

17.43

17.53

18.08

18.23

18.38

18.53

19.08

19.23

19.53

20.43

21.43

Repšiai

15.56

16.16

16.33

16.48

17.36

17.46

17.56

18.11

18.26

18.41

18.56

19.11

19.26

19.56

20.46

21.46

Gergždelių kryžkelė

15.58

16.18

16.35

16.50

17.38

17.48

17.58

18.13

18.28

18.43

18.58

19.13

19.28

19.58

20.48

21.48

Internatas (netarifinė stotelė)

16.02

16.22

16.39

16.54

17.42

17.52

18.02

18.17

18.32

18.47

19.02

19.17

19.32

20.02

20.52

21.52

Kuršėnų turgus (netarifinė stotelė)

16.04

16.24

16.41

16.56

17.44

17.54

18.04

18.19

18.34

18.49

19.04

19.19

19.34

20.04

20.54

21.54

Centras (netarifinė stotelė)

16.07

16.27

16.44

16.59

17.47

17.57

18.07

18.22

18.37

18.52

19.07

19.22

19.37

20.07

20.57

21.57

Kuršėnai

16.10

16.30

16.47

17.02

17.50

18.00

18.10

18.25

18.40

18.55

19.10

19.25

19.40

20.10

21.00

22.00

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

ŠEŠTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnai

14.30

15.00

15.30

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Centras (netarifinė stotelė)

14.33

15.03

15.33

16.03

17.03

18.03

19.03

20.03

Kuršėnų turgus (netarifinė stotelė)

14.36

15.06

15.36

16.06

17.06

18.06

19.06

20.06

Internatas (netarifinė stotelė)

14.38

15.08

15.38

16.08

17.08

18.08

19.08

20.08

Gergždelių kryžkelė

14.42

15.12

15.42

16.12

17.12

18.12

19.12

20.12

Repšiai

14.44

15.14

15.44

16.14

17.14

18.14

19.14

20.14

Amaliai

14.47

15.17

15.47

16.17

17.17

18.17

19.17

20.17

Kužiai

14.50

15.20

15.50

16.20

17.20

18.20

19.20

20.20

Kuzavinė

14.53

15.23

15.53

16.23

17.23

18.23

19.23

20.23

Lukšiai

14.55

15.25

15.55

16.25

17.25

18.25

19.25

20.25

Ringuvėnai

14.56

15.26

15.56

16.26

17.26

18.26

19.26

20.26

Toliočiai

15.00

15.30

16.00

16.30

17.30

18.30

19.30

20.30

Turgus (netarifinė stotelė)

15.05

15.35

16.05

16.35

17.35

18.35

19.35

20.35

Šiauliai            

15.10

15.40

16.10

16.40

17.40

18.40

19.40

20.40

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

16.00

16.30

17.00

17.40

18.20

19.00

20.20

22.00

Turgus (netarifinė stotelė)

16.05

16.35

17.05

17.45

18.25

19.05

20.25

22.05

Toliočiai

16.10

16.40

17.10

17.50

18.30

19.10

20.30

22.10

Ringuvėnai

16.14

16.44

17.14

17.54

18.34

19.14

20.34

22.14

Lukšiai

16.15

16.45

17.15

17.55

18.35

19.15

20.35

22.15

Kuzavinė

16.17

16.47

17.17

17.57

18.37

19.17

20.37

22.17

Kužiai

16.20

16.50

17.20

18.00

18.40

19.20

20.40

22.20

Amaliai

16.23

16.53

17.23

18.03

18.43

19.23

20.43

22.23

Repšiai

16.26

16.56

17.26

18.06

18.46

19.26

20.46

22.26

Gergždelių kryžkelė

16.28

16.58

17.28

18.08

18.48

19.28

20.48

22.28

Internatas (netarifinė stotelė)

16.32

17.02

17.32

18.12

18.52

19.32

20.52

22.32

Kuršėnų turgus (netarifinė stotelė)

16.34

17.04

17.34

18.14

18.54

19.34

20.54

22.34

Centras (netarifinė stotelė)

16.37

17.07

17.37

18.17

18.57

19.37

20.57

22.37

Kuršėnai

16.40

17.10

17.40

18.20

19.00

19.40

21.00

22.40

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama šeštadieniais (darbo dienomis, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Kuršėnai ar Kuršėnai–Šiauliai vieno reiso trasos ilgis 29 km.

 

_______________