LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 542, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. XIII-383

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 542 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 542 straipsnį 3 dalimi:

3. Informacijos apie sąlygų, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ taikomos užsieniečio perkėlimui įmonės viduje, pasikeitimą nepateikimas laiku vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai

užtraukia baudą priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“

2. Papildyti 542 straipsnį 4 dalimi:

4. Informacijos apie užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbo pradžią įmonėje Lietuvos Respublikoje nepateikimas laiku Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

užtraukia baudą įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49) policijos – dėl šio kodekso 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 2341, 2342 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2 dalyse, 282, 290, 306, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474 straipsniuose, 479 straipsnio 5, 6 dalyse, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalyse, 507, 508, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 538, 539, 540, 541 straipsniuose, 542 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 543, 546, 553 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 11, 17, 20, 21, 22, 23 dalyse, 454 straipsnio 7 dalyje, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

3 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 83 punktu:

83. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (OL 2014 L 157, p. 1).“

2. Buvusį Kodekso priedo 83 punktą laikyti 84 punktu.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė