VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PLOTO VIENETO NORMATYVINIŲ VERČIŲ 2024 METAMS PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 22 d. Nr. VE-627 (1.3 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi:

1Tvirtinu Nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvines vertes 2024 metams (pridedama).

2Nustatau, kad šiuo įsakymu tvirtinamos nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinės vertės taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                         Adrijus Jusas