KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, KURIEMS ATLIEKAMAS PROFILAKTINIS VIENKARTINIS TYRIMAS COVID-19 LIGAI NUSTATYTI

 

2021 m. kovo 2 d. Nr. A-660

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 6.2.2 papunkčiu,

n u s t a t a u, kad profilaktinis vienkartinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, atliekamas šiems sutikusiems tirtis asmenims:

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių prekybos vietų darbuotojams;

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje viešojo transporto paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams;

Kauno miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigų darbuotojams;

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių maisto tvarkymo subjektų, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas, darbuotojams;

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje komunalines paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams;

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, kurių darbuotojų skaičius didesnis kaip 100, darbuotojams.

 

 

Administracijos direktorius                                              Vilius Šiliauskas