Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL valstybės įmonĖs „Alytaus regiono keliai“, valstybės įmonĖS „Klaipėdos regiono keliai“, valstybės įmonĖS „Marijampolės regiono keliai“, valstybės įmonĖS „Panevėžio regiono keliai“, valstybės įmonĖS „Šiaulių regiono keliai“, valstybėS įmonĖs „Tauragės regiono keliai“, valstybėS įmonĖs „Telšių regiono keliai“, valstybės įmonĖS „Utenos regiono keliai“, valstybės įmonĖS „Vilniaus regiono keliai“ IR valstybės įmonĖS „Automagistralė“ REORGANIZAVIMO

 

2017 m. liepos 5 d. Nr. 565

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sutikti, kad būtų reorganizuotos valstybės įmonė „Alytaus regiono keliai“ (juridinio asmens kodas – 153600388), valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“ (juridinio asmens kodas – 140033219), valstybės įmonė „Marijampolės regiono keliai“ (juridinio asmens
kodas – 151003871), valstybės įmonė „Panevėžio regiono keliai“ (juridinio asmens kodas – 168410067), valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“ (juridinio asmens kodas – 144082929), valstybės įmonė „Tauragės regiono keliai“ (juridinio asmens kodas – 179204766), valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“ (juridinio asmens kodas – 180102694), valstybės įmonė „Utenos regiono keliai“ (juridinio asmens kodas – 183604563), valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“ (juridinio asmens kodas – 120056751) ir valstybės įmonė „Automagistralė“ (juridinio asmens kodas – 181270531).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti ir sumažinti valstybės įmonių, kurios prižiūri valstybinės reikšmės kelius, valdymo išlaidas ir suformuoti efektyvų valstybinės reikšmės kelių priežiūros modelį.

2.2. Valstybės įmonė „Alytaus regiono keliai“, valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“, valstybės įmonė „Marijampolės regiono keliai“, valstybės įmonė „Panevėžio regiono keliai“, valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“, valstybės įmonė „Tauragės regiono keliai“, valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“, valstybės įmonė „Utenos regiono keliai“, valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“ ir valstybės įmonė „Automagistralė“ reorganizuojamos prijungimo būdu – prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ (juridinio asmens kodas – 232112130) prijungiant reorganizuojamas valstybės įmonę „Alytaus regiono keliai“, valstybės įmonę „Klaipėdos regiono keliai“, valstybės įmonę „Marijampolės regiono keliai“, valstybės įmonę „Panevėžio regiono keliai“, valstybės įmonę „Šiaulių regiono keliai“, valstybės įmonę „Tauragės regiono keliai“, valstybės įmonę „Telšių regiono keliai“, valstybės įmonę „Utenos regiono keliai“, valstybės įmonę „Vilniaus regiono keliai“ ir valstybės įmonę „Automagistralė“.

2.3. Po reorganizavimo veiksiančios valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ veiklos tikslas – atlikti valstybinės reikšmės kelių techninę priežiūrą ir vykdyti kitą veiklą, skirtą viešiesiems interesams tenkinti.

3. Įgalioti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją įgyvendinti po reorganizavimo veiksiančios valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ savininko teises ir pareigas.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

susisiekimo ministras                                                                       Rokas Masiulis