PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-44-3 „DĖL PANEVĖŽIO MIESTO TERITORIJOS PASKIRSTYMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 28 d. Nr. 1-295

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 2 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 1-114 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Panevėžio miesto teritorijos paskirstymą bendrojo lavinimo mokykloms (komplektuoti mokinių iki 16 metų klases), patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-44-3 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos paskirstymo bendrojo lavinimo mokykloms patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Rytis Mykolas Račkauskas

 

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-44-3

(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-295

redakcija)

 

Panevėžio Miesto teritorijos paskirstymas bendrojo ugdymo mokykloms

(komplektuoti mokinių iki 16 metų klases)

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas, adresas

Aptarnavimo teritorija (gatvių pavadinimai, namų numeriai)

Pastabos

Gatvės pavadinimas

Nelyginiai

namų numeriai

Lyginiai namų numeriai

1.

Pradinė mokykla

(Ukmergės g. 34)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinė mokykla

 

 

 

 

 

A. Jakšto g.;

Algirdo g.;

Apvaizdos takas;

Aukštaičių g.;

Elektros g.;

Gedimino g.;

Gegutės g.;

J. Basanavičiaus g.;

J. Vaitiekūno g.;

Jotvingių g.;

Kęstučio g.;

Kuršių g.;

M. Tiškevičiaus g.;

Maudyklos g.;

Margių g.;

Radijo g.;

Rambyno g.;

Ramioji g.;

Savanorių a.;

Sėlių g.; 

Senamiesčio g.;

Skaistakalnio g.;

Smėlynės g.;

Sporto g.;

Staniūnų g.;

Sukilėlių g.;

Šv. Zitos g.;

Šv. Jokūbo g.;

Trumpoji g.;

Ukmergės g.;

Vysk. M. Giedraičio g.;

Vilniaus g.; 

Vytauto g.;

Žiemgalių g.

 

21–95

 

15–55

 

 

 

1–31

 

 

3–11

 

 

 

1–25

 

3–9

 

 

3–11

3–77

 

1–31

 

1–23

 

 

 

 

 

 

17–57

1–33

 

32–96

 

 

 

 

 

2–36

 

 

4–10

 

 

 

8–28

 

4–12

 

 

4

4–72

 

2–50

 

4–30

 

 

 

 

 

 

14–64

2–26

Mokiniai, baigę Pradinę mokyklą, pirmumo teise priimami į:

 

„Vyturio“ progimnaziją – gyvenantys Elektros g., Savanorių a.;

 

Beržų progimnaziją – gyvenantys Algirdo g. 21–95 ir 32–96, Margių g., Vilniaus g. 17–57 ir 14–64, Gedimino g., Aukštaičių g. 15–55, Staniūnų g. 1–23 ir 4–30, Sėlių g., Vytauto g. 1–33 ir 2–26, Jotvingių g., Kuršių g., Rambyno g., Žiemgalių g.;

 

„Vilties“ progimnaziją – gyvenantys
J. Basanavičiaus g. 1–31 ir 2–36, Ukmergės g.;

 

Vytauto Žemkalnio gimnaziją – gyvenantys
A. Jakšto g., Apvaizdos take, Gegutės g.,
J. Vaitiekūno g., M. Tiškevičiaus g., Maudyklos g., Radijo g., Ramiojoje g., Senamiesčio g. 3–77, 4–72, Skaistakalnio g., Smėlynės g. 1–31, 2–50, Sporto g., Sukilėlių g., Šv. Zitos g.,
Šv. Jokūbo g., Trumpojoje g., Vysk. M.
Giedraičio g.

 

 

2.

„Vilties“ progimnazija

(Ramygalos g. 16)

 

 

Aldonos g.;

Algirdo g.;

Aukštaičių g.;

Danutės g.;

J. Tilvyčio g.;

Katedros a.;

Katedros g.;

Klaipėdos g.;

Nemuno g.;

Nepriklausomybės a.;

Pilėnų g.;

Ramygalos g.;

Sirupio g.;

Sodų g.;

Suvalkų g.;

Vaižganto g.;

Varnaičių g.;

Vilniaus g.;

Vysk. K. Paltaroko g.;

Žemaitės g.

 

3–11

1–5

 

1–59

 

 

1–35

1–29

 

1–35

1–57

1–35

 

1–13

 

 

1–13

 

4–26

2–6

 

2–62

 

 

 

2–18

 

2–32

2–68

2–28

 

2–10

 

 

4–10

„Vilties“ progimnazijos mokiniai, baigę aštuonias klases, toliau tęsia mokslą gimnazijose.

3.

Vytauto Žemkalnio gimnazija (Smėlynės g. 29)

Audėjų g.;

Ąžuolų g.;

Darbininkų g.;

E. Liutkevičiaus g.; Elektronikos g.;

J. Jablonskio g.;

Kanapių g.;

Kanklių g.;

Lentpjūvių g.;

Liepų al.;

S. Kerbedžio g.;

Marijonų g.;

Naujoji g.;

Nevėžio g.;

Paežerio g.;

Prekybos g.;

Radviliškio g.;

Senamiesčio g.;

Smėlynės g.;

Stoties g.;

Svalios g.;

Šermukšnių g.;

Tinklų g.;

Trakiškio g.;

Uosių g.;

Utenos g.;

Varpo g.;

Venslaviškio g.;

Vienybės a.;

Vilties g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79–117

33–81

23–51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74–116

52–104

20–42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Rožyno progimnazija

(Rožių g. 20)

Rožyno progimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rožyno progimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rožyno progimnazija

 

A. Baranausko g.;

Aguonų g.;

Aguonų 1-asis skg.;

Aguonų 2-asis skg.;

Alyvų g.;

Alyvų skg.;

Alksnyno g.;

Amerikos g.;

Apynių g.;

A. Strazdo g.;

Astrų g.;

Basliupio g.;

Bičių g.;

Bijūnų g.;

Biržų g.;

Bliūdžių g.;

Bobkalnio g.;

Bruknynės g.;

B. Sruogos g.;

Č. Petruškevičiaus g.;

Dubogirio g.;

Eglyno g.;

Gamtininkų g.;

Gamtininkų skg.;

Garažų g.;

Geležinkelio g.;

Girelės g.;

Gluosnių g.;

Guso g.;

Gvazdikų g.;

Įstro g.;

Jazminų g.;

J. Elisono g.;

Jurginų g.;

Kaimynų g.;

Kalmaro g.;

Katkų g.;

Keramikų g.;

Kirtimų g.;

Koldingo g.;

Lazdynų g.;

Lelijų g.;

Lėvens g.;

Liekupio g.;

Liublino g.;

Liuneno g.;

Mastrakio g.;

Mažoji Gamtininkų g.;

M. Grigonio g.;

Mėnulio g.;

Mėtų g.;

Miško g.;

Paįstrio g.;

Pakluonių g.;

Paliūniškio g.;

Paparčių g.;

Pasvalio g.;

Pelkių g.;

Pievų g.;

Pilies g.;

Piniavos g.;

Piniavos skg.;

Pumpėnų g.;

Purienų g.;

Pušyno g.;

Putinų g.;

Radastų g.;

Ramunių g.;

Ramunių skg.;

Rasos g.;

Rėklių g.;

Rožių g.;

Rūtų g.;

Samanynės g.;

Saulės al.;

Saulėtekio g.;

Siesrauto g.;

Skynimų g.;

Slyvų g.;

Smėlynės g.;

Sodininkų g.;

Sodininkų skg.;

Stiklių g.;

Svirnupio g.;

Šiaurinė g.;

Šilelio g.;

Tiesioji g.;

Tičkūnų g.;

Tylioji g.;

Tutiškių g.;

Ūtos g.;

Vaivadėlių g.;

Vakario g.;

Vijoklių g.;

Vilktupio g.;

Vingio g.;

Vyšnių g.;

Vyturio g.;

Žalgirio g.;

Žibučių g.;

Žilvičių g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29–103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85–175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28–102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106–214

Rožyno progimnazijos mokiniai, baigę aštuonias klases, toliau tęsia mokslą gimnazijose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Beržų progimnazija

(Beržų g. 37)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beržų progimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beržų progimnazija

A. Grybino g.;

A. Ramanausko g.;

A. Slučkos g.;

Apkasų g.;

Aukštaičių g.;

B. Karbočiaus g.;

B. Krivicko g.;

B. Liesio g.;

Bajoriškių g.;

Beržų g.;

Būrio g.;

D. Vaitelio g.;

Daumėnų g.;

Dzūkų g.;

Gumbės g.;

J. Basanavičiaus g.;

J. Biliūno g.;

J. Krištaponio g.;

J. Lukšos g.;

J. Šibailos g.;

J. Tallat-Kelpšos g.;

J. Žemaičio g.;

Jaunimo g.;

Jungiamoji g.;

Juostos g.;

Fazanų g.;

Kalavijų g.;

Kapsų g.;

Keravos g.;

Kęstučio g.;

Kėdainių g.;

Kirkūnų g.;

Kovotojų g.;

Kuopos g.;

L. Baliukevičiaus g.;

Lauko g.;

Linkės g.;

M. Šemežio g.;

Margių g.;

Marių g.;

Meistrų g.;

Narsos g.;

P. Bartkaus g.;

Pajuostės pl.;

Partizanų g.;

Priesaikos g.;

Prūsų g.;

Raitelio g.;

Rambyno g.;

Raupio g.;

Rinktinės g.;

Ryšininkų g.;

Sėlių g.;

Skydo g.;

Slėptuvės g.;

Spaustuvės g.;

Staniūnų g.;

Šėtos g.;

Šviesos takas;

Trakų g.;

Troškūnų g.;

V. Gužo g.;

Vydūno g.;

V. Selioko g.;

Velžio kelias;

Vėliavos g.;

Vyčių g.;

Vytauto g.;

Zanavykų g.;

Žagienio g.;

Žalioji g.;

Žemaičių g.

 

 

 

 

57–89

 

 

 

 

33–55

 

 

 

 

 

33–75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5–35

 

 

 

 

 

 

 

 

27–61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15–17

 

 

 

13–21

 

 

 

27–105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35–53

 

 

 

 

 

 

14–88

 

 

 

 

38–52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20–36

 

 

 

 

 

 

 

 

30–62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

14–16

 

 

 

36–82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32–60

Beržų progimnazijos mokiniai, baigę aštuonias klases, toliau tęsia mokslą gimnazijose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

„Saulėtekio“ progimnazija

(Statybininkų g. 24)

 

 

 

F. Vaitkaus g.;

Klaipėdos g.;

Parko g.;

Kosmonautų g.;

Statybininkų g.

 

83–89

21–29

 

3–11

 

94–108

 

 

4–44

„Saulėtekio“ progimnazijos mokiniai, baigę aštuonias klases, toliau tęsia mokslą gimnazijose.

7.

Mykolo Karkos pagrindinė mokykla

(Dariaus ir Girėno g. 26)

 

Ateities g.;

Dariaus ir Girėno g.;

Daukniūnų g.;

Gustonių g.;

Klaipėdos g.;

Kurorto g.;

Lankų g.;

Linkuvos g.;

Parko g.;

Pilkapių g.;

Sanžilės g.;

Savitiškio skg.;

Savitiškio g.;

Smilgių g.;

Statybininkų g.;

Viktorinės g.;

Vilkiškio g.;

Vynupės g.;

Želdynų g.

 

1–39

 

 

 

 

 

 

31–101

 

 

 

 

 

13–15

 

4–50

14–30

 

 

112–178

 

 

 

90

 

 

 

 

 

46–58

Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos mokiniai, baigę aštuonias bendrojo ugdymo klases, toliau tęsia mokslą gimnazijose.

8.

„Žemynos“ progimnazija

(Ramygalos g. 99)

 

 

 

 

 

 

„Žemynos“ progimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Žemynos“ progimnazija

 

 

 

 

 

 

A. Gustaičio g.;

Aitvarų g.;

B. Oškinio g.;

Baltijos g.;

Barklainių g.;

Beržų g.;

Dainavos g.;

Debesų g.;

Dobilų g.;

Durpyno g.;

Giedros g.;

Gysločių g.;

Gėlainių g.;

Gubojų g.;

Ėriškių g.;

J. Basanavičiaus g.;

J. Dobkevičiaus g.;

J. Šiaučiūno g.;

Jonažolių g.;

Kmynų g.;

Kupolių g.;

Lakštingalų g.;

Lakūnų g.;

Lašų g.;

Laumenių g.;

Lietaus g.;

Linkaučių g.;

Lituanikos g.;

Mairūnų g.;

Matininkų g.;

Navadolio g.;

Nendrės g.;

Oreivių g.;

P. Motiekaičio g.;

Pašilių g.;

Pašvaistės g.;

Pietinė g.;

Pilėnų g.;

R. Marcinkaus g.;

Ramygalos g.;

Raudonėlių g.;

Ryto g.;

Rugiagėlių g.;

Sirupio g.;

Sklandytojų g.

Skrydžio g.;

Sparnų g.;

Spindulių g.;

Stetiškių g.;

Sūkurio g.;

Šalpusnių g.;

Šilagalio g.;

Švylių g.;

Takažolių g.;

Uliūnų g.;

V. Alanto g.;

V. Lapėno g.;

Vadoklių g.;

Vaivorykštės g.;

Versmės g.;

Vėjo g.;

Vėtrungės g.;

Žaibo g.

 

 

 

 

 

3–31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43–67

 

59–153

 

 

 

37–55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–37

 

 

 

 

 

 

2–32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38–86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42–54

 

70–212

 

 

 

32–46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2–10

„Žemynos“ progimnazijos mokiniai, baigę aštuonias klases, toliau tęsia mokslą gimnazijose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

„Vyturio“ progimnazija

(Vasario 16-osios g. 40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vyturio“ progimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vyturio“ progimnazija

 

 

Anykščių g.;

A. Kisino g.;

A. Mackevičiaus g.;

Aido g.;

Artojų g.;

A. Smetonos g.;

Aušros g.;

A. Vienuolio g.;

Berčiūnų g.;

Bernatonių g.;

Birutės g.;

D. Poškos g.;

Eigulių g.;

K. Būgos g.;

Darbo a.;

G. Petkevičaitės-Bitės g.;

Gražinos g.;

Įmonių g.

J. Bielinio g.;

J. Janonio g.;

J. Lindės-Dobilo g.;

J. Urbšio g.;

J. Zikaro g.;

K. Binkio g.;

K. Donelaičio g.;

Karžygių g.;

Kaštonų g.;

Katkų g.;

Kauno g.;

Klaipėdos g.;

Laisvės a.;

Lėkiškio g.;

Knygnešių g.;

Kranto g.;

Krekenavos g.;

M. Mažvydo g.;

Mažoji Plukių g.;

M. Daukšos g.;

Mindaugo g.;

M. Valančiaus g.;

Naujamiesčio g.;

Nemuno g.;

Neringos g.;

Nidos g.;

Palangos g.;

Panevėžio Bataliono g.;

Parko g.;

Pažalvaičių g.;

P. Eimučio g.;

Perkūno g.;

Plukių g.

Pradalgės g.

Pramonės g.;

Priemiesčio g.;

Pušaloto g.;

P. Puzino g.;

Raginėnų g.;

Rašytojų g.;

Ražienų g.;

Respublikos g.;

S. Daukanto g.;

Sietyno g.;

Spartuolių g.;

Stoties g.;

Suvalkų g.;

Šiaulių g.;

Šienpjovių g.;

Šeduvos g.;

Šermuto g.;

Š. Mero g.;

Švyturio g.;

Taikos al.;

Teatro g.;

Tiekimo g.;

Topolių al.;

Tulpių g.;

Valstiečių g.;

Vasario 16-osios g.;

V. Kudirkos g.;

V. Svirskio g.;

T. Moigio g.;

Upės g.;

Urėdijos g.;

Žiedo g.

 

 

1–63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–31

 

 

 

 

 

 

1–43

 

 

 

 

7–25

 

37–63

 

 

 

 

 

 

 

 

3–45

 

5–91

 

 

 

 

 

1–7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–19

19–57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–7

 

 

2–54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2–32

 

 

 

 

 

 

2–46

 

 

 

 

14–22

 

6–82

 

 

 

 

 

 

 

 

4–50

 

4–90

58–80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2–14

18–48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2–8

„Vyturio“ progimnazijos mokiniai, baigę aštuonias klases, toliau tęsia mokslą gimnazijose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

„Ąžuolo“ progimnazija

(Žvaigždžių g. 26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ąžuolo“ progimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ąžuolo“ progimnazija

 

 

 

 

 

A. Gudonio g.;

Ajerų g.;

Aviečių g.;

Asiūklių g.;

„Ąžuolo“ sodas;

Balandžių g.;

Berniūnų g.;

Bityno g.;

Čiobrelių g.;

Dvaro g.;

Javų g.;

G. Petkevičaitės-Bitės g.;

Gailių g.;

Garšvių g.;

Gervių g.;

Gervuogių g.;

Gilių g.;

Jovarų g.;

J. Tilvyčio g.;

J. Zikaro g.;

J. Žemgulio g.;

Kadagių g.;

Kalno g.;

Kibiškio g.;

Kirnio g.;

„Klevo“ sodas;

Kniaudiškių g.;

Kurtinių g.;

Linų g.;

Lubinų g.;

Margirio g.;

Medeinos g.;

Meldų g.;

Meškauogių g.;

Mėlynių g.;

Miglių g.;

Molainių g.;

Nausodės g.;

Nemuno g.;

Nevėžninkų g.;

Pagojo g.;

Pakalnučių g.;

Papušių g.;

Pavasario g.;

Pavešečių g.;

Pažangos g.;

Pelėdų g.;

Pienių g.;

Plotumų g.;

Ragaudžių g.;

Raskilų g.;

Rungio g.;

Sakalų g.;

Sedulų g.;

Seinų g.;

Sidabražolių g.;

Skalsos g.;

S. Mačiulio g.;

Snieguolių g.;

Spanguolių g.;

Spyglainių g.;

Suvalkų g.;

Šalavijų g.;

Šilauogių g.;

Šilingių g.;

Šilokų g.;

Upytės g.;

Vaišvilčių g.;

Valstiečių g.;

V. Alanto g.;

Viensėdžių g.;

Z. Kanevičienės g.;

Vaivorų g.;

Varnėnų g.;

Vėdrynų g.;

Vėlyvių g.;

Viržių g.;

Upinio g.;

Zūbiškių g.;

Žalčio g.;

Žaros g.;

Žemės g.;

Žemuogių g.;

Žolynų g.;

Žygeivių g.;

Žvaigždžių g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33–35

 

 

 

 

 

 

61–157

53–85

 

 

 

 

 

 

1–55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5–57

 

31–67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63–85

 

 

 

 

 

 

15–19

57–67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34–60

 

 

 

 

 

 

64–158

50–78

 

 

 

 

 

 

2–38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4–54

 

20–48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54–78

 

 

 

 

 

 

14–26

66–74

 

 

„Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai, baigę aštuonias klases, toliau tęsia mokslą gimnazijose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

„Šaltinio“ progimnazija

(Kniaudiškių g. 67)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Šaltinio“ progimnazija

 

A. Belazaro g.;

Bendrijų g.;

Ainių g.;

Alkupio g.;

Armuliškio g.;

Atžalyno g.;

Austėjos g.;

Ąžuolytės g.;

Beržyno g.;

Burvelių g.;

Ešerių g.;

Ežerinio g.;

Gabijos g.;

Graužuojos g.;

J. Juodelio g.;

J. Miltinio g.;

Kalnelio g.;

Karšių g.;

Karosų g.;

K. Bizausko g.;

Klaipėdos g.;

Klevų g.;

K. Naruševičiaus g.;

Kniaudiškių g.;

K. Šaulio g.;

M. Karkos g.;

Laumių g.;

M. Rusteikaitės g.;

Medžiotojų g.;

Memenčių g.;

Molainių g.;

Panendrės g.;

Projektuotojų g.;

Raudžių g.;

Rūko g.;

Sakmių g.;

Šakinės g.;

Šaltinio g.;

Šamų g.;

„Šermuto“ sodas;

Šuojos g.;

T. Vidugirio g.;

Tarnagalos g.;

V. Blėdžio g.;

V. Variakojo g.;

Vakarinė g.;

Vertiškio g.;

Vešetos g.;

Vėgėlių g.;

Viesulo g.;

Ulonų g.;

Upėtakių g.;

Žemynos g.;

Žiburėlio g.;

Žiobrių g.;

Žvejų g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91–179

 

 

59–139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46–160

 

 

 

 

 

 

58–116

 

 

 

 

 

„Šaltinio“ progimnazijos mokiniai, baigę aštuonias klases, toliau tęsia mokslą gimnazijose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Juozo Balčikonio gimnazija

(Respublikos g. 47)

Panevėžio miesto savivaldybės teritorija

13.

Vytauto Žemkalnio gimnazija

(Smėlynės g. 29)

Panevėžio miesto savivaldybės teritorija

14.

„Minties“ gimnazija

(Kniaudiškių g. 40)

Panevėžio miesto savivaldybės teritorija

 

15.

5-oji gimnazija

(Danutės g. 12)

Panevėžio miesto savivaldybės teritorija

 

16.

Juozo Miltinio gimnazija

(Aukštaičių g. 1)

Panevėžio miesto savivaldybės teritorija

17.

Alfonso Lipniūno progimnazija

(Klaipėdos g. 138)

Panevėžio miesto savivaldybės teritorija

Alfonso Lipniūno progimnazijos mokiniai, baigę aštuonias klases, toliau tęsia mokslą gimnazijose.

18.

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

(Šiaulių g. 60)

Panevėžio miesto savivaldybės teritorija

Jaunimo (6–10) klasėms.

19.

Raimundo Sargūno sporto gimnazija

(Liepų al. 2)

Šalies teritorija

Regioninė gimnazija.

20.

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla

(Parko g. 19)

Šalies teritorija

Regioninė mokykla.

21.

„Šviesos“ specialiojo ugdymo centras

(Kranto g. 18)

Šalies teritorija

Regioninė mokykla.

22.

Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras

(Algirdo g. 31)

Šalies teritorija

Regioninė mokykla.