LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPUSAVYJE KEIČIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ VIII KREŠĖJIMO FAKTORIŲ IR IX KREŠĖJIMO FAKTORIŲ GRUPIŲ BEI EKVIVALENTINIŲ DOZIŲ JŲ BAZINEI KAINAI NUSTATYTI PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 12 d. Nr. V-35

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. DT-9/3 ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. gruodžio 19 d. vertinimo pažymą:

1. T v i r t i n u tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų:

1.1. VIII krešėjimo faktorių Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai ir Factor VIII conc. rekombinantiniai 100 IU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo grupę ir šias ekvivalentines dozes jų bazinei kainai nustatyti:

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas

Ekvivalentinė dozė

Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai

1000 tarptautinių vienetų (TV)

Factor VIII conc. rekombinantiniai 100 IU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo

1000 tarptautinių vienetų (TV)

 

1.2. IX krešėjimo faktorių Factor IX conc. žmogaus 100 IU, injekciniai, paprasto veikimo ir Factor IX conc. rekombinantiniai 100 IU, injekciniai, paprasto veikimo grupę ir šias ekvivalentines dozes jų bazinei kainai nustatyti:

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas

Ekvivalentinė dozė

Factor IX conc. žmogaus 100 IU, injekciniai, paprasto veikimo

1000 arba 1125 tarptautinių vienetų (TV)

Factor IX conc. rekombinantiniai 100 IU, injekciniai, paprasto veikimo

1625 tarptautinių vienetų (TV)

 

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga