VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS, PASKELBIMO

 

2021 m. sausio 8 d. Nr. 30-34/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu:

1.  S k e l b i u,  kad draudžiama rūkyti šių daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams:

1.1. Volungės g. 14 pagal 2021 m. sausio 1 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-6/21);

1.2. A. J. Povilaičio g. 14 pagal 2021 m. sausio 1 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-7/21);

1.3. M. Katkaus g. 2 C pagal 2021 m. sausio 3 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-11/21) ir 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-78/21);

1.4. Erfurto g. 10 pagal 2021 m. sausio 3 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-13/21);

1.5. Erfurto g. 24 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. E918-1/21(2.3.4.29E-ADV);

1.6. S. Stanevičiaus g. 66 pagal 2021 m. sausio 3 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-16/21);

1.7. Šeimyniškių g. 21 C pagal 2021 m. sausio 3 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-18/21);

1.8. Žalgirio g. 97 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-26/21);

1.9. Architektų g. 138 pagal 2021 m. sausio 1 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-33/21);

1.10.  I. Simonaitytės g. 2 pagal 2021 m. sausio 3 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-21/21);

1.11. Apkasų g. 17 pagal 2021 m. sausio 1 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. E60-2/21(3.2.39E-AD24);

1.12. M. Mažvydo g. 3 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-68/21);

1.13. Taikos g. 9 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-69/21);

1.14. Visorių g. 6 A pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-90/21);

1.15. Debesijos g. 4 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-126/21) ir 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-168/21);

1.16. Gelvonų g. 20 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 4 d., registracijos Nr. A50-127/21);

1.17. Akmenų g. 1 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-151/21);

1.18. P. Žadeikos g 16 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-152/21);

1.19. V. Vaitkaus g. 5 pagal 2021 m. sausio 5 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-156/21);

1.20. Dūkštų g. 24 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-158/21);

1.21. Santariškių g. 113 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-159/21);

1.22. J. Kairiūkščio g. 9 pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-164/21);

1.23. Didlaukio g. 51 A pagal 2021 m. sausio 4 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-170/21);

1.24. Įsruties g. 23 pagal 2021 m. sausio 5 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-179/21).

1.25. Minties g. 38 pagal 2021 m. sausio 5 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-214/21);

1.26. S. Nėries g. 83 pagal 2021 m. sausio 5 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-244/21);

1.27. Šilo g. 34 pagal 2021 m. sausio 5 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-254/21);

1.28. Žirmūnų g. 102 pagal 2021 m. sausio 5 d. asmens prieštaravimą (Savivaldybėje registruota 2021 m. sausio 5 d., registracijos Nr. A50-301/21).

2.  N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. vasario 5 d.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis