Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SPORTO METŲ MINĖJIMO 2017 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 1 d. Nr. 157

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gegužės 12 d. nutarimą
Nr. XII-2348 „Dėl 2017 metų paskelbimo Sporto metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Sporto metų minėjimo 2017 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. bendrojo ugdymo mokykloms, bendruomeninėms organizacijoms, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, asociacijai Kauno miesto neįgaliųjų draugijai, Klaipėdos universitetui, Lietuvos asociacijai „Sportas visiems“, Lietuvos edukologijos universitetui, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijai „Nemunas“, asociacijai Lietuvos keliautojų sąjungai, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijai, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, asociacijai Lietuvos olimpinei akademijai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, asociacijai Lietuvos sporto draugijai „Žalgiris“, asociacijai Lietuvos sporto federacijų sąjungai, asociacijai Lietuvos sporto prezidentų tarybai, Lietuvos sporto universitetui, asociacijai Lietuvos sporto žurnalistų federacijai, Lietuvos studentų sporto asociacijai, asociacijai Lietuvos šaulių sąjungai, asociacijai Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, Respublikinei ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijai, sporto šakų federacijoms, užsienio lietuvių organizacijoms, viešosioms įstaigoms „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ ir „Sporto leidinių grupė“, visuomenės sveikatos biurams – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. savivaldybėms – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Teisingumo ministrė, pavaduojanti

vidaus reikalų ministrą                                                                    Milda Vainiutė

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 1 d.  nutarimu Nr. 157

 

 

 

SPORTO METŲ MINĖJIMO 2017 METAIS PLANAS

 

 

 

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

1. Sporto metų viešinimo ir sporto populiarinimo veiklos

1.1.

Sukurti Sporto metų minėjimo logotipą

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas)

2017 metų I ketvirtis

1.2.

Organizuoti fotografijų konkursą „Sportuojanti Lietuva“

Kūno kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2017 metų I ketvirtis

1.3.

Sukurti ir bendrojo ugdymo mokykloms išplatinti Sporto metų kalendorių, kuriame būtų pažymėtos svarbiausios sporto datos

Kūno kultūros ir sporto departamentas

2017 metų I ketvirtis

1.4.

Rengti ir transliuoti televizijos ir radijo reportažus apie Sporto metų minėjimo renginius

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2017 metų I–IV ketvirčiai

1.5.

Sukurti ir transliuoti reprezentacinius vaizdo klipus, skirtus Sporto metams minėti

Kūno kultūros ir sporto departamentas, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2017 metų I–IV ketvirčiai

1.6.

Sukurti Kūno kultūros ir sporto departamento interneto svetainėje www.kksd.lt skiltį „Sporto metai“ ir joje skelbti informaciją apie Sporto metų minėjimo renginius

Kūno kultūros ir sporto departamentas

2017 metų I–IV ketvirčiai

1.7.

Sukurti Sporto alėją Klaipėdos universiteto studentų miestelyje

Klaipėdos universitetas

2017 metų II–IV ketvirčiai

1.8.

Organizuoti 5–8 klasių mokinių fotografijų konkursą „Mano aktyvus laisvalaikis“

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija)

2017 metų III–IV ketvirčiai

1.9.

Organizuoti Lietuvos Respublikos Seime konferenciją, skirtą istorinėms sporto datoms – pirmojo Kūno kultūros įstatymo 85-mečiui ir Europos krepšinio čempionato
80-mečiui – paminėti

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Kūno kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos sporto muziejus, Lietuvos sporto universitetas

2017 metų IV ketvirtis

1.10.

Organizuoti 2017 metų geriausių Lietuvos studentų sportininkų apdovanojimus

Lietuvos studentų sporto asociacija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija)

2017 metų IV ketvirtis

1.11.

Organizuoti 2017 metų Lietuvos sporto apdovanojimus

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos sporto žurnalistų federacija

2017 metų IV ketvirtis

1.12.

Paskelbti Oficialiosios statistikos portale sporto palydovinių sąskaitų rodiklius (sporto sektoriaus produkcija, sporto sektoriuje sukurta pridėtinė vertė, sporto sektoriuje užimti gyventojai)

Lietuvos statistikos departamentas, Kūno kultūros ir sporto departamentas

2017 metų IV ketvirtis

1.13.

Organizuojant Nacionalinį atsakingo verslo apdovanojimą, įsteigti ir skirti nominaciją „Metų sportiškiausia įmonė 2017“, taip skatinti įmonių socialinę atsakomybę, o jų darbuotojus būti fiziškai aktyvius ir sportuoti

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

2018 metų IV ketvirtis

2. Sporto metų svarbiausi sporto renginiai

2.1.

Organizuoti Lietuvos mokyklų žaidynes

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, savivaldybės, bendrojo ugdymo mokyklos

2017 metų I–III ketvirčiai

2.2.

Organizuoti Respublikines žirgų ristūnų lenktynes „Sartai 2017“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“, Zarasų rajono savivaldybė, Kūno kultūros ir sporto departamentas

2017 metų I ketvirtis

2.3.

Organizuoti LTeam olimpinį žiemos festivalį

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, sporto šakų federacijos, savivaldybės

2017 metų I ketvirtis

2.4.

Organizuoti Jaunųjų šaulių sporto žaidynes

Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

2017 metų I–II ketvirčiai

2.5.

Organizuoti profesinio mokymo įstaigų žaidynes

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2017 metų I–II ketvirčiai

2.6.

Organizuoti žiemos ir vasaros sporto žaidynes „Žalgiriada 2017“

Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“

2017 metų I–III ketvirčiai

2.7.

Organizuoti X Lietuvos seniūnijų sporto žaidynes

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, savivaldybės

2017 metų I–III ketvirčiai

2.8.

Organizuoti sportininkų ugdymo centrų vaikų ir jaunučių pirmenybių čempionatus

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2017 metų I–IV ketvirčiai

2.9.

Organizuoti slidinėjimo renginių „Snaigė“ ir pėsčiųjų žygių ciklą

Lietuvos keliautojų sąjunga, savivaldybės

2017 metų I–IV ketvirčiai

2.10.

Organizuoti užsienio lietuvių sporto renginius

užsienio lietuvių organizacijos

2017 metų I–IV ketvirčiai

2.11.

Organizuoti olimpinę dieną

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, sporto šakų federacijos, savivaldybės

2017 metų II ketvirtis

2.12.

Organizuoti Respublikinę ūkininkų šeimų sporto ir meno šventę

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“

2017 metų II ketvirtis

2.13.

Organizuoti kaimo seniūnijų sporto ir meno šventę

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“

2017 metų II ketvirtis

2.14.

Organizuoti nacionalinį renginį (komandų varžytuves) „Mano mokykla gali“

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metų II ketvirtis

2.15.

Organizuoti Europos judėjimo savaitę Lietuvoje

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“

2017 m. gegužės 22–28 d.

2.16.

Organizuoti festivalį „Sportas visiems“

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, savivaldybės

2017 m. gegužės 26–28 d.

2.17.

Organizuoti Kaune X pasaulio lietuvių sporto žaidynes

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Kauno miesto savivaldybė, Kūno kultūros ir sporto departamentas

2017 m. birželio 30 d.–liepos 2 d.

2.18.

Organizuoti Kaune 51-ąsias tarptautines vaikų žaidynes

Kauno miesto savivaldybė

2017 m. liepos 4–9 d.

2.19.

Organizuoti Lietuvos kaimo bendruomenių regionines varžytuves

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“

2017 metų II–III ketvirčiai

2.20.

Organizuoti Lietuvos jaunių sporto žaidynes

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, sporto šakų federacijos

2017 metų II–IV ketvirčiai

2.21.

Organizuoti Lietuvos sporto vilčių žaidynes

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, sporto šakų federacijos

2017 metų II–IV ketvirčiai

2.22.

Organizuoti X Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynes

Kauno miesto neįgaliųjų draugija

2017 m. rugsėjo 8 d.

2.23.

Organizuoti Europos sporto savaitę Lietuvoje

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“

2017 m. rugsėjo 10–17 d.

2.24.

Organizuoti bėgimą su kliūtimis „Kario kelias“

Lietuvos kariuomenė

2017 m. rugsėjo 30 d.

2.25.

Organizuoti sporto renginį – Lietuvos studentų sporto festivalį

Lietuvos studentų sporto asociacija, Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metų IV ketvirtis

3. Sporto metų edukacinės ir mokslinės veiklos

3.1.

Parengti ir išleisti žurnalą „Sporto mokslas“

Lietuvos edukologijos universitetas

2017 metų I ketvirtis

3.2.

Organizuoti interaktyvų sporto pamokų ciklą „Atvira sporto pamoka“

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija

2017 metų I–II ketvirčiai

3.3.

Vykdyti edukacinį projektą „Olimpinis kelias“

Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metų I–IV ketvirčiai

3.4.

Vykdyti projektą „Mažųjų olimpiada 2017“

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija, ikimokyklinio ugdymo įstaigos

2017 metų I–IV ketvirčiai

3.5.

Rengti temines diskusijas sveikos gyvensenos tema ir mokomųjų sporto užsiėmimų transliacijas iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos TV studijos

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2017 metų II–IV ketvirčiai

3.6.

Organizuoti aktyvaus laisvalaikio užsiėmimų ciklą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2017 metų II–IV ketvirčiai

3.7.

Vykdyti projektą „Sporto“ laikraštis – šalies mokyklų ir bibliotekų draugas“

viešoji įstaiga „Sporto leidinių grupė“, Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metų I–IV ketvirčiai

3.8.

Organizuoti akciją „10 tūkstančių žingsnių kasdien: moterys eina į Romą, vyrai – į Atėnus“

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Sveikatos apsaugos ministerija

2017 metų I–IV ketvirčiai

3.9.

Parengti ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje paskelbti visuomenei skirtą informacinę medžiagą: „Svarbiausios taisyklės savarankiškai sportuojantiesiems“, „10 būdų, kaip sustiprinti savo motyvaciją sportuoti“, „Ar fizinis aktyvumas stabdo senėjimą?“

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

2017 metų I–IV ketvirčiai

3.10.

Organizuoti 4 teminius seminarus „Mokomės plaukti – kaip saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens“

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

2017 metų I–IV ketvirčiai

3.11.

Organizuoti 3 teminius seminarus „Sportas ir fizinis aktyvumas – kelias į geresnę sveikatą“

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, visuomenės sveikatos biurai

2017 metų I–IV ketvirčiai

3.12.

Parengti mokymo plaukti ir saugiai elgtis vandenyje programą „Plaukimo ABC“, skirtą saugaus elgesio ir išgyvenimo vandenyje įgūdžiams ugdyti

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, bendrojo ugdymo mokyklos, Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metų I–IV ketvirčiai

3.13.

Vykdyti projektą „Išjudink save“

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

2017 metų I–IV ketvirčiai

3.14.

Vykdyti projektą „Olimpinė karta“

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

2017 metų I–IV ketvirčiai

3.15.

Vykdyti projektą „Judėkim.lt“

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“

2017 metų I–II ketvirčiai

3.16.

Įgyvendinti nacionalinę vaikų skęstamumo prevencijos akciją „Ar tu plauki?“

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, bendrojo ugdymo mokyklos, Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metų II ketvirtis

3.17.

Organizuoti nacionalinę programą „Išjudink kitus“, skatinančią mokinius įgyvendinti aktyvaus judėjimo ir sporto iniciatyvas vietos bendruomenėse

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, bendrojo ugdymo mokyklos, bendruomeninės organizacijos, Švietimo ir mokslo ministerija

2017 metų II ketvirtis

3.18.

Organizuoti iniciatyvą „Geras fizinis pajėgumas – geresnė sveikata“

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Sveikatos apsaugos ministerija

2017 metų II–III ketvirčiai

3.19.

Organizuoti Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursą „Sveikuolių sveikuoliai“

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, savivaldybės

 

3.20.

Kartu su Europos Taryba organizuoti teisės seminarą „Europos antidopingo ikiteisminio nagrinėjimo teisėjų kolegijų narių kompetencijos optimizavimas“

Kūno kultūros ir sporto departamentas

2017 m. balandžio 4 d.

3.21.

Organizuoti vaikų globos įstaigose akcijas, skatinančias sveiką gyvenseną per kūno kultūrą ir sportą, įtraukti į jas žymius Lietuvos sportininkus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės

2017 metų IV ketvirtis

 

 

 

––––––––––––––––––––