LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. 3D-206 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ VEIKLOS „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ KŪRIMAS IR (ARBA) PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO PLANAVIMO BŪDU TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 3D-546

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. 3D-206 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo“ ir 18 punktą išdėstau taip:

18. Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje (Vilniaus rajono savivaldybės administracija)“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Bronius Markauskas