Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ NUSTATYMO IR PANAIKINIMO, TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR PAKEITIMO BEI PAVADINIMO GYVENAMAJAI VIETOVEI SUTEIKIMO

 

2014 m. kovo 12 d. Nr. 242
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendime Nr. 7-119 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybėje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo“, 2012 m. vasario 2 d. sprendime Nr. 7-12 „Dėl Ukmergės miesto teritorijos ribos keitimo“ ir 2014 m. sausio 30 d. sprendime Nr. 7-10 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 7-119 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybėje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo“ patikslinimo“ išdėstytus pasiūlymus, pateiktus atsižvelgiant į vietos gyventojų nuomonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti Ukmergės rajono savivaldybės Deltuvos seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Algirdų kaimo pavadinimą.

2. Panaikinti šias Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves:

2.1. Deltuvos seniūnijos:

2.1.1. Klimiškio kaimą, o jo teritoriją – 18,10 hektaro priskirti Deltuvos seniūnijos Jakutiškių kaimo teritorijai;

2.1.2. Nazariškių ir Rokų kaimus, o jų teritorijas – atitinkamai 121,60 hektaro ir 13,10 hektaro priskirti Deltuvos seniūnijos Liepelių kaimo teritorijai;

2.1.3. Tabalos kaimą ir Togailių viensėdį, o jų teritorijas – atitinkamai 9,10 hektaro ir 35,10 hektaro priskirti Deltuvos seniūnijos Rotautų kaimo teritorijai.

2.2. Pabaisko seniūnijos:

2.2.1. Bugenėlių viensėdį, o jo teritoriją – 23,70 hektaro priskirti Pabaisko seniūnijos Bugenių kaimo teritorijai;

2.2.2. Kaspariškių viensėdį, o jo teritoriją – 15,20 hektaro priskirti Pabaisko seniūnijos Mažeikiškių kaimo teritorijai;

2.2.3. Kosakų kaimą ir Trakų viensėdį, o jų teritorijas – atitinkamai 34,20 hektaro ir 7 hektarus priskirti Pabaisko seniūnijos Sargelių kaimo teritorijai;

2.2.4. Pijoriškių viensėdį, o jo teritoriją – 15,50 hektaro priskirti Pabaisko seniūnijos Maigių II kaimo teritorijai.

2.3. Pivonijos seniūnijos:

2.3.1. Dauknių kaimą, o jo teritoriją – 26 hektarus priskirti Pivonijos seniūnijos Urnėžių II kaimo teritorijai;

2.3.2. Gailiūnų viensėdį, o jo teritoriją – 116,50 hektaro priskirti Pivonijos seniūnijos Gailiūnų kaimo teritorijai;

2.3.3. Kazareskos kaimą, o jo teritoriją – 7,30 hektaro priskirti Pivonijos seniūnijos Vileikių kaimo teritorijai;

2.3.4. Pasiekų viensėdį;

2.3.5. Plačiavėlės ir Zylos viensėdžius, o jų teritorijas – atitinkamai 47,40 hektaro ir 41,20 hektaro priskirti Pivonijos seniūnijos Varžų kaimo teritorijai;

2.3.6. Raguvėlės viensėdį, o jo teritoriją – 72,50 hektaro priskirti Pivonijos seniūnijos Raguvos kaimo teritorijai;

2.3.7. Veselkos viensėdį, o jo teritoriją – 37,90 hektaro priskirti Pivonijos seniūnijos Ratiškio kaimo teritorijai (22 hektarus) ir Žvygonių kaimo teritorijai (15,90 hektaro);

2.3.8. Vytinės viensėdį, o jo teritoriją – 9,20 hektaro priskirti Pivonijos seniūnijos Žeimių kaimo teritorijai;

2.3.9. Žaliosios viensėdį.

2.4. Siesikų seniūnijos:

2.4.1. Dirvonų kaimą, o jo teritoriją – 17,40 hektaro priskirti Siesikų seniūnijos Šinkūnų kaimo teritorijai;

2.4.2. Juodvalkio viensėdį, o jo teritoriją – 21,40 hektaro priskirti Siesikų seniūnijos Radvilikių kaimo teritorijai;

2.4.3. Lokinės viensėdį, o jo teritoriją – 15,90 hektaro priskirti Siesikų seniūnijos Lokinės kaimo teritorijai;

2.4.4. Marašuvkos kaimą, o jo teritoriją – 60,40 hektaro priskirti Siesikų seniūnijos Reniūnų kaimo teritorijai (22,40 hektaro), Manteikių kaimo teritorijai (24,40 hektaro), Pamanteikių kaimo teritorijai (3,50 hektaro) ir Tarakų kaimo teritorijai (10,10 hektaro);

2.4.5. Paliesės viensėdį, o jo teritoriją – 39,10 hektaro priskirti Siesikų seniūnijos Reniūnų kaimo teritorijai;

2.4.6. Pramislavos viensėdį, o jo teritoriją – 30,60 hektaro priskirti Siesikų seniūnijos Manteikių kaimo teritorijai;

2.4.7. Sakaluvkos kaimą, o jo teritoriją – 16,60 hektaro priskirti Siesikų seniūnijos Daugalių kaimo teritorijai;

2.4.8. Taboro kaimą, o jo teritoriją – 22,80 hektaro priskirti Siesikų seniūnijos Vaivadiškių kaimo teritorijai.

2.5. Šešuolių seniūnijos Miškiniškių viensėdį, o jo teritoriją – 3,50 hektaro priskirti Šešuolių seniūnijos Dvareliškių kaimo teritorijai.

2.6. Taujėnų seniūnijos:

2.6.1. Butkiškio kaimą, o jo teritoriją – 86,10 hektaro priskirti Taujėnų seniūnijos Naujasėdžių kaimo teritorijai;

2.6.2. Stieprų kaimą, o jo teritoriją – 12,20 hektaro priskirti Taujėnų seniūnijos Palėnio kaimo teritorijai;

2.6.3. Šambališkių kaimą, o jo teritoriją – 46,60 hektaro priskirti Taujėnų seniūnijos Palėnio kaimo teritorijai (24,70 hektaro) ir Naujasodžio kaimo teritorijai (21,90 hektaro).

2.7. Vidiškių seniūnijos:

2.7.1. Bugeniškio ir Gelučių kaimus, o jų teritorijas – atitinkamai 23,90 hektaro ir 14,50 hektaro priskirti Taujėnų seniūnijos Pamūšio kaimo teritorijai;

2.7.2. Ringelių kaimą, o jo teritoriją – 60,70 hektaro priskirti Taujėnų seniūnijos Gaivenių kaimo teritorijai.

2.8. Želvos seniūnijos:

2.8.1. Deferencijos viensėdį, o jo teritoriją – 18,80 hektaro priskirti Želvos seniūnijos Tamošiškių kaimo teritorijai;

2.8.2. Parėksnės viensėdį, o jo teritoriją – 68,20 hektaro priskirti Želvos seniūnijos Gursčių kaimo teritorijai (15,10 hektaro), Pašilės II viensėdžio teritorijai (10,70 hektaro) ir Rėksnių viensėdžio teritorijai (42,40 hektaro);

2.8.3. Pašilninkų kaimą, o jo teritoriją – 4,60 hektaro priskirti Želvos seniūnijos Šilninkų kaimo teritorijai.

2.9. Žemaitkiemio seniūnijos:

2.9.1. Linksmakalnio viensėdį, o jo teritoriją – 11,80 hektaro priskirti Žemaitkiemio seniūnijos Šimaičių kaimo teritorijai;

2.9.2. Viksvinių viensėdį, o jo teritoriją – 16,30 hektaro priskirti Žemaitkiemio seniūnijos Balandžių kaimo teritorijai.

3. Nustatyti šių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas pagal pridedamus planus:

3.1. Deltuvos seniūnijos: Aleksandravos kaimo (102,10 hektaro), Algirdų kaimo (250,66 hektaro), Antariškių kaimo (39,25 hektaro), Atikonių kaimo (206,27 hektaro), Atkočių kaimo (824,24 hektaro), Baraučiznos kaimo (539,92 hektaro), Bardiškėlių kaimo (79,14 hektaro), Bardiškių kaimo (154,65 hektaro), Bartkuškių kaimo (177,35 hektaro), Bernotiškių kaimo (177,24 hektaro), Dainavos kaimo (571,46 hektaro), Deltuvos miestelio (307,22 hektaro), Diržių kaimo (280,89 hektaro), Dovydiškių kaimo (111,43 hektaro), Gailionių kaimo (162,64 hektaro), Gintarų kaimo (371,63 hektaro), Gojelio kaimo (15,67 hektaro), Grizikų kaimo (144,83 hektaro), Jakutiškių kaimo (466,75 hektaro), Jankogalių kaimo (127,36 hektaro), Jonuškų kaimo (127,45 hektaro), Jovaišų kaimo (244,90 hektaro), Juodlaukio kaimo (98,41 hektaro), Jurginų kaimo (121,20 hektaro), Kalibato viensėdžio (15,35 hektaro), Kalvelių kaimo (138,98 hektaro), Kančiškių kaimo (486,08 hektaro), Kreivių kaimo (323,14 hektaro), Kryžiaukos viensėdžio (39,06 hektaro), Kurmėlių kaimo (329,89 hektaro), Kvietienių kaimo (97,81 hektaro), Laibiškių kaimo (337,36 hektaro), Leonpolio kaimo (336,37 hektaro), Liepelių kaimo (417,99 hektaro), Lokėnų kaimo (510,56 hektaro), Masionių kaimo (121,51 hektaro), Mikačių kaimo (144,19 hektaro), Milašiūnų kaimo (194,74 hektaro), Navikų kaimo (77,32 hektaro), Paąžuolių kaimo (163,18 hektaro), Paberžės kaimo (34,67 hektaro), Padubilčių kaimo (292,14 hektaro), Pagojės kaimo (215,39 hektaro), Paliepės kaimo (156,30 hektaro), Plotų kaimo (56,95 hektaro), Pučionių kaimo (96,49 hektaro), Ratulių kaimo (52,73 hektaro), Rotautų kaimo (355,51 hektaro), Saliečių kaimo (148,84 hektaro), Sarapų kaimo (112,50 hektaro), Sarosčių kaimo (644,62 hektaro), Seveikių kaimo (94,43 hektaro), Skynimų kaimo (25,17 hektaro), Statikų kaimo (117,15 hektaro), Šemetiškių kaimo (388,60 hektaro), Tatkūnų kaimo (409,62 hektaro), Trainių kaimo (202,28 hektaro), Užuraisčio kaimo (161,97 hektaro), Vasyliškių kaimo (30,37 hektaro), Vengrių kaimo (194,82 hektaro), Vidumiškio viensėdžio (116,79 hektaro), Viliukų kaimo (78,24 hektaro), Žalgirių kaimo (214,44 hektaro), Žerdetiškio kaimo (73,24 hektaro).

3.2. Lyduokių seniūnijos: Antakalnio I kaimo (225,56 hektaro), Antakalnio II kaimo (134,43 hektaro), Butkiškių kaimo (209,81 hektaro), Griežionių kaimo (217,49 hektaro), Inkilų kaimo (381,52 hektaro), Janušiškės kaimo (60 hektarų), Jogvilų kaimo (423,58 hektaro), Juknonių kaimo (405,27 hektaro), Juodausių kaimo (101,86 hektaro), Juodkiškių kaimo (231,39 hektaro), Juodžiūnų kaimo (254,58 hektaro), Kartėnų kaimo (178,09 hektaro), Kurėjų kaimo (306,85 hektaro), Lentvorų kaimo (258,24 hektaro), Lyduokių miestelio (75,42 hektaro), Nuotekų kaimo (813,69 hektaro), Paprėniškių kaimo (90,69 hektaro), Pempių kaimo (130,07 hektaro), Ramoniškės kaimo (109,94 hektaro), Rimeisių kaimo (338,04 hektaro), Siesarties kaimo (96,13 hektaro), Skominėlių kaimo (118,77 hektaro), Slabados kaimo (267,05 hektaro), Šeimyniškių kaimo (207,22 hektaro), Vaisgėliškio viensėdžio (4,50 hektaro), Virkščių kaimo (646,12 hektaro), Vyliaudžių kaimo (296, 13 hektaro).

3.3. Pabaisko seniūnijos: Antakalnio kaimo (275,84 hektaro), Bugenių kaimo (315,42 hektaro), Burtkaimio kaimo (66,38 hektaro), Daumantiškių kaimo (165,27 hektaro), Deltuvėlės kaimo (339,17 hektaro), Gaiciūnų kaimo (158,17 hektaro), Girgždžių kaimo (319,73 hektaro), Jurdonių kaimo (345,05 hektaro), Jutkonių kaimo (190,57 hektaro), Kačergiškio viensėdžio (83,74 hektaro), Kopūstėlių kaimo (149,56 hektaro), Kulniškių kaimo (535,27 hektaro), Maigių I kaimo (238,80 hektaro), Maigių II kaimo (104,22 hektaro), Mažeikiškių kaimo (595,15 hektaro), Meižėnų kaimo (210, 85 hektaro), Naceliškių I kaimo (134,84 hektaro), Naceliškių II kaimo (34,57 hektaro), Nenortų I kaimo (33,82 hektaro), Nenortų II kaimo (46,18 hektaro), Olišankos viensėdžio (47,29 hektaro), Pabaisko miestelio (107,87 hektaro), Padvarių kaimo (415,12 hektaro), Parijos kaimo (50,40 hektaro), Pavytinės kaimo (91,35 hektaro), Pažirnajės viensėdžio (68,69 hektaro), Piliakalnio kaimo (29,17 hektaro), Pranių kaimo (145,11 hektaro), Praniukų kaimo (150,61 hektaro), Rakaučiznos kaimo (184,16 hektaro), Sargelių kaimo (267,43 hektaro), Savidonių kaimo (313,80 hektaro), Sedūnų viensėdžio (6,88 hektaro), Slabados kaimo (68,86 hektaro), Smilgių viensėdžio (233,83 hektaro), Sukinių kaimo (578,43 hektaro), Svietiškio viensėdžio (309,85 hektaro), Šakių viensėdžio (9,38 hektaro), Totoriškio kaimo (164,56 hektaro), Ūlyčninkų kaimo (248,83 hektaro), Vairopkos kaimo (110,13 hektaro), Vaitkūnų kaimo (302,72 hektaro), Vaitkuškio kaimo (145,86 hektaro), Varinės kaimo (28,46 hektaro), Varkalių kaimo (215,59 hektaro), Vinkšniškių kaimo (134,99 hektaro), Vytinės kaimo (76,27 hektaro), Vytinėlės viensėdžio (15,24 hektaro).

3.4. Pivonijos seniūnijos: Alionių kaimo (377,80 hektaro), Antakalnio III kaimo (319,49 hektaro), Bagužiškių kaimo (146,30 hektaro), Bakšionių kaimo (341,67 hektaro), Baravykų kaimo (465,64 hektaro), Barčiškio viensėdžio (127,66 hektaro), Bartkelevičiznos kaimo (49,61 hektaro), Bartkūnų kaimo (208,10 hektaro), Bierių kaimo (261,05 hektaro), Biliūnų kaimo (146,15 hektaro), Buzų kaimo (327,66 hektaro), Čepėniškio viensėdžio (44,37 hektaro), Dastainiškio kaimo (99,10 hektaro), Daugėliškio kaimo (337,97 hektaro), Gailiūnų kaimo (340,91 hektaro), Gegžnų kaimo (171,39 hektaro), Gervinų kaimo (259,96 hektaro), Graužiečių kaimo (205,28 hektaro), Jačionių kaimo (250,60 hektaro), Janiušių kaimo (68,29 hektaro), Janušiškio kaimo (48,06 hektaro), Jaskaudžių kaimo (13,19 hektaro), Kaušų kaimo (64,95 hektaro), Kaženiškio kaimo (50,50 hektaro), Krikštėnų kaimo (469,19 hektaro), Laičių kaimo (357,07 hektaro), Liūnų kaimo (29,20 hektaro), Malinavos viensėdžio (91,76 hektaro), Mielionių viensėdžio (91,56 hektaro), Mikailiškių kaimo (271,41 hektaro), Miliaučiznos kaimo (108,83 hektaro), Miliukų viensėdžio (116,93 hektaro), Obelių kaimo (601,58 hektaro), Pakertušės kaimo (87,12 hektaro), Palobio kaimo (73,86 hektaro), Parijos I viensėdžio (106,40 hektaro), Parijos II viensėdžio (64,27 hektaro), Pavydžių kaimo (166,78 hektaro), Petrašiūnų kaimo (327,45 hektaro), Piltekų kaimo (162,38 hektaro), Prūdų kaimo (62,36 hektaro), Raguvos kaimo (326,50 hektaro), Ratiškio kaimo (48,84 hektaro), Ratupės viensėdžio (23,39 hektaro), Skominų kaimo (162,09 hektaro), Stanislavuvkos kaimo (128,68 hektaro), Steponavos viensėdžio (50,14 hektaro), Svaronių kaimo (177,02 hektaro), Urnėžių I kaimo (88,27), Urnėžių II kaimo (86,79 hektaro), Užkapių viensėdžio (18,77 hektaro), Vaisgėliškio viensėdžio (93,24 hektaro), Vaiteliškių kaimo (252,70 hektaro), Vareikių kaimo (144,48 hektaro), Varžgalių kaimo (225,54 hektaro), Varžų kaimo (1 563,45 hektaro), Verškainių kaimo (322,45 hektaro), Vileikių kaimo (204,75 hektaro), Vytinės kaimo (26,87 hektaro), Žeimių kaimo (469,29 hektaro), Žeruolių kaimo (141,92 hektaro), Žuklių kaimo (287,50 hektaro), Žvyginės kaimo (16,61 hektaro), Žvygonių kaimo (180,09 hektaro).

3.5. Siesikų seniūnijos: Antušavos kaimo (209,36 hektaro), Barų kaimo (317,71 hektaro), Barsukinės kaimo (107,86 hektaro), Baubliškių kaimo (127,87 hektaro), Belazariškių kaimo (847,09 hektaro), Benediktavos viensėdžio (98,30 hektaro), Bitinų kaimo (130,98 hektaro), Briedžiūnų kaimo (165,34 hektaro), Česonių kaimo (563,47 hektaro), Dainių kaimo (146,13 hektaro), Daugalių kaimo (265,78 hektaro), Domantiškių viensėdžio (211,93 hektaro), Garbuvo viensėdžio (47,37 hektaro), Geratiškių kaimo (78,57 hektaro), Gratelių kaimo (88,46 hektaro), Gruželių kaimo (145,71), Gružų kaimo (318,49 hektaro), Jačiūnų kaimo (334,53 hektaro), Kačėniškių kaimo (397,33 hektaro), Kariūnų kaimo (140,41 hektaro), Keručių kaimo (234,51 hektaro), Kindzeliškių kaimo (65,62 hektaro), Kirkučių kaimo (276,27 hektaro), Kiškeliškio kaimo (252,99 hektaro), Klišių viensėdžio (180,22 hektaro), Kuršų kaimo (106,84 hektaro), Laužupės kaimo (258,26 hektaro), Libišonių kaimo (100,54 hektaro), Lokinės kaimo (573,05 hektaro), Manteikių kaimo (279,53 hektaro), Marijampolio kaimo (136,89 hektaro), Medinių kaimo (220,77 hektaro), Meilūnų kaimo (626,89 hektaro), Meškučių kaimo (370,23 hektaro), Mikėnų kaimo (617,46 hektaro), Miliūnų kaimo (449,69 hektaro), Mundučių kaimo (154 hektarai), Naujasėdžių kaimo (179,72 hektaro), Nemaniūnų kaimo (246,99 hektaro), Padvilikių kaimo (197,81 hektaro), Pamanteikių kaimo (35,99 hektaro), Paobelio kaimo (317,21 hektaro), Peslių kaimo (147,09 hektaro), Petronių kaimo (541,48 hektaro), Reniūnų kaimo (304,12 hektaro), Siesikų miestelio (373,88 hektaro), Šernupės kaimo (15,05 hektaro), Šiliūnų kaimo (474,02 hektaro), Šinkūnų kaimo (551,64 hektaro), Tarakų kaimo (241,07 hektaro), Toliūnų kaimo (438,86 hektaro), Trakų kaimo (149,79 hektaro), Tulpiakiemio kaimo (294,88 hektaro), Užulaukio kaimo (147,13 hektaro), Vaivadiškių kaimo (646,03 hektaro), Vidugirio kaimo (612,71 hektaro).

3.6. Šešuolių seniūnijos: Andreikiškio kaimo (86,04 hektaro), Aukštagirio kaimo (92,41 hektaro), Ąžuolynės viensėdžio (14,35 hektaro), Baravykynės viensėdžio (42,12 hektaro), Bareišių kaimo (152,59 hektaro), Bendrosios viensėdžio (8,52 hektaro), Beržalotos kaimo (74,87 hektaro), Bratnavos kaimo (147,93 hektaro), Butkūnų kaimo (246,52 hektaro), Dembrovicos kaimo (137,21 hektaro), Dvareliškių kaimo (313,19 hektaro), Dvarninių kaimo (284,41 hektaro), Ežeraičių viensėdžio (17,69 hektaro), Gemeliškio I kaimo (38,82 hektaro), Gemeliškio II kaimo (64,32 hektaro), Gerklinės kaimo (150,82 hektaro), Januškėlių viensėdžio (114,92 hektaro), Jonelių kaimo (114,75 hektaro), Kazimieravos viensėdžio (94,17 hektaro), Kertušo kaimo (80,71 hektaro), Kuzilų kaimo (440,68 hektaro), Labeikių kaimo (94,15 hektaro), Laukėnėlių kaimo (31,16 hektaro), Laukėnų kaimo (363,37 hektaro), Lauzdonių kaimo (220,94 hektaro), Liaušių kaimo (353,24 hektaro), Masiulių kaimo (336,69 hektaro), Mateikiškių kaimo (430,79 hektaro), Mėgučių kaimo (190,14 hektaro), Minikių kaimo (275,75 hektaro), Miškiniškių kaimo (78,04 hektaro), Mišniūnų kaimo (1 132,76 hektaro), Palaukėnėlių kaimo (64,44 hektaro), Pašešuolės kaimo (137,88 hektaro), Paškonių kaimo (401,38 hektaro), Pilionių kaimo (358,70 hektaro), Pūsčios viensėdžio (61,34 hektaro), Siratiškių viensėdžio (26,33 hektaro), Skuolių kaimo (250,33 hektaro), Slabados kaimo (168,52 hektaro), Šešuolių kaimo (270,07 hektaro), Šešuolių miestelio (84,45 hektaro), Taurupiškio kaimo (32,60 hektaro), Tivolės kaimo (83,56 hektaro), Užupėnų kaimo (137,84 hektaro).

3.7. Taujėnų seniūnijos: Albickėlių kaimo (130,62 hektaro), Armukšnos kaimo (127,75 hektaro), Aukštuolių kaimo (166,15 hektaro), Bagnapolio kaimo (76,29 hektaro), Balelių kaimo (516,18 hektaro), Čebatoriškių kaimo (154,74 hektaro), Dumblio kaimo (100,51 hektaro), Gaivenių kaimo (175,53 hektaro), Garbėnų kaimo (171,59 hektaro), Geldonkos kaimo (77,77 hektaro), Ilgatrakio kaimo (33,05 hektaro), Juodgirio kaimo (33,17 hektaro), Juodvisinės kaimo (175,70 hektaro), Jurgelionių kaimo (710,11 hektaro), Jusiškio I kaimo (374,34 hektaro), Jusiškio II kaimo (313,63 hektaro), Kaspariškių kaimo (22,76 hektaro), Keručių kaimo (260,29 hektaro), Kraupėnų kaimo (531,68 hektaro), Lėno kaimo (873,73 hektaro), Mažeikių kaimo (572,54 hektaro), Menturių kaimo (262,38 hektaro), Misonių kaimo (15,14 hektaro), Miškinių kaimo (86,04 hektaro), Namikių kaimo (87,05 hektaro), Naujasėdžių kaimo (324,60 hektaro), Naujasodžio kaimo (277,41 hektaro), Neprausčių kaimo (166,66 hektaro), Paąžuolių kaimo (478,14 hektaro), Paežerio kaimo (994,77 hektaro), Palėnio kaimo (82,95 hektaro), Pamūšio kaimo (380,83 hektaro), Pienių kaimo (376,87 hektaro), Pramislavos kaimo (90,91 hektaro), Punių kaimo (868,05 hektaro), Pūstagirio kaimo (421,53 hektaro), Radeckų kaimo (183,43 hektaro), Radžiūnų kaimo (299,82 hektaro), Ringės kaimo (310,91 hektaro), Sukūsčių kaimo (178,37 hektaro), Šalnų kaimo (872,02 hektaro), Šarkėnų kaimo (70,46 hektaro), Širilų kaimo (141,55 hektaro), Šiukštiškėlių kaimo (55,46 hektaro), Šiukštiškių kaimo (194,88 hektaro), Šlenių kaimo (75,23 hektaro), Šveikautiškių kaimo (240,56 hektaro), Taujėnėlių kaimo (122,27 hektaro), Taujėnų kaimo (723,11 hektaro), Taujėnų miestelio (54,73 hektaro), Tolušių kaimo (116,94 hektaro), Ungurių kaimo (430,53 hektaro), Užulėnio kaimo (942,28 hektaro), Užupušių kaimo (222,74 hektaro), Vadų kaimo (107,82 hektaro), Vagarių kaimo (17,82 hektaro), Varlėnų kaimo (194,36 hektaro), Varnėnų kaimo (139,15 hektaro), Viškonių kaimo (143,71 hektaro), Žilvičiupio kaimo (308,43 hektaro).

3.8. Veprių seniūnijos: Apušynų viensėdžio (9,49 hektaro), Barboriškio kaimo (428,22 hektaro), Bečių kaimo (147,63 hektaro), Gavėnonių kaimo (173,80 hektaro), Juozapavos viensėdžio (45,10 hektaro), Kazlaučiznos kaimo (149,39 hektaro), Kelmų kaimo (300,01 hektaro), Knyzlaukio kaimo (427,14 hektaro), Kultuvėnų kaimo (213,48 hektaro), Labanosių kaimo (307,52 hektaro), Mankūnų kaimo (304,27 hektaro), Martyniškio kaimo (145,47 hektaro), Mikutiškio viensėdžio (14,33 hektaro), Minderiškių kaimo (113,02 hektaro), Pageležių kaimo (291,50 hektaro), Pakalnės kaimo (168,64 hektaro), Palaužės viensėdžio (9,75 hektaro), Paskarbės viensėdžio (10,70 hektaro), Paširvinčio viensėdžio (42,53 hektaro), Pauplių kaimo (202,66 hektaro), Rizgonių kaimo (278,39 hektaro), Ruginių kaimo (139,69 hektaro), Samantonių kaimo (286,74 hektaro), Sietynų kaimo (220,05 hektaro), Slabados kaimo (149,37 hektaro), Sližių kaimo (447,13 hektaro), Užušilių kaimo (41,26 hektaro), Veprių kaimo (259,02 hektaro), Veprių miestelio (150,27 hektaro).

3.9. Vidiškių seniūnijos: Aukštųjų Svirnų viensėdžio (48,24 hektaro), Baraučiznos kaimo (125,49 hektaro), Baublių kaimo (218,92 hektaro), Bernotiškių kaimo (388,25 hektaro), Bimūnų kaimo (346,67 hektaro), Duburių viensėdžio (96,80 hektaro), Dukstynos kaimo (138,62 hektaro), Gaidelių viensėdžio (69,18 hektaro), Genėtinių kaimo (17,41 hektaro), Giedraitiškių viensėdžio (33,02 hektaro), Gudelių kaimo (126,73 hektaro), Jasiuliškio kaimo (365,31 hektaro), Kadrėnų kaimo (268,45 hektaro), Kirveliškių kaimo (142,41 hektaro), Kunigiškių kaimo (296,77 hektaro), Kurėnų kaimo (500,45 hektaro), Kurklintiškių kaimo (215,30 hektaro), Laitelių kaimo (129,87 hektaro), Laukagalio kaimo (95,90 hektaro), Laukūnų kaimo (140,48 hektaro), Liūnelių kaimo (120,46 hektaro), Mūšios viensėdžio (133,36 hektaro), Naručių kaimo (201,33 hektaro), Naujasodžio kaimo (82,51 hektaro), Padbariškių kaimo (93,07 hektaro), Pakalnės viensėdžio (3,54 hektaro), Palivarko kaimo (78,03 hektaro), Pamernackų kaimo (369,99 hektaro), Pastrazdės kaimo (56,18 hektaro), Pijorų kaimo (104,38 hektaro), Radiškio viensėdžio (4,82 hektaro), Rečionių kaimo (141,30 hektaro), Selkavos viensėdžio (77,93 hektaro), Skabeikių kaimo (413,83 hektaro), Strazdiškių viensėdžio (211,46 hektaro), Šaukavos kaimo (525,35 hektaro), Šlapių Priemiesčio kaimo (182,56 hektaro), Šventupės kaimo (319,83 hektaro), Toliūnų kaimo (76,64 hektaro), Tvarkų kaimo (197,01 hektaro), Vaitiekiškio kaimo (19,62 hektaro), Varkališkių kaimo (120,65 hektaro), Vidiškių miestelio (119,77 hektaro), Zujų kaimo (99,44 hektaro), Žemųjų Svirnų viensėdžio (47,98 hektaro).

3.10. Želvos seniūnijos: Adamaučiznos kaimo (22,27 hektaro), Adomiškio kaimo (58,48 hektaro), Aginčių kaimo (27,79 hektaro), Alkinės kaimo (45,64 hektaro), Aukštadvario viensėdžio (94,45 hektaro), Ąžuorinės viensėdžio (37,06 hektaro), Bajorų kaimo (421,89 hektaro), Barkuškio kaimo (111,27 hektaro), Baruvkos viensėdžio (51,83 hektaro), Bastūnų I kaimo (300,83 hektaro), Bastūnų II kaimo (188,87 hektaro), Bendiškių viensėdžio (14,74 hektaro), Bendrinės kaimo (80,36 hektaro), Bikonių kaimo (226,53 hektaro), Butiškių kaimo (202,93 hektaro), Butkūnėlių kaimo (100,62 hektaro), Činelių kaimo (67,33 hektaro), Dainiškio viensėdžio (217,21 hektaro), Daubariškių kaimo (525,59 hektaro), Daugudžių viensėdžio (67,35 hektaro), Davenių kaimo (191,12 hektaro), Gasparuolio kaimo (163,75 hektaro), Gelbutiškio kaimo (154,94 hektaro), Gojiškio kaimo (58,48 hektaro), Gruoblių kaimo (43,73 hektaro), Gursčių kaimo (175,15 hektaro), Jerenimavos kaimo (114,62 hektaro), Juodakėlių kaimo (100,75 hektaro), Juodakių kaimo (52,60 hektaro), Juodelių kaimo (36,03 hektaro), Kakariekos viensėdžio (83,75 hektaro), Karališkių kaimo (408,69 hektaro), Kazliškių kaimo (471,13 hektaro), Keitučių kaimo (122,29 hektaro), Kiaukliškio I kaimo (107,10 hektaro), Kiaukliškio II kaimo (94,11 hektaro), Kybartiškių viensėdžio (50,14 hektaro), Krapų viensėdžio (13,83 hektaro), Krupeliškių kaimo (153,90 hektaro), Laukelių kaimo (153,01 hektaro), Laumėnėlių kaimo (117,51 hektaro), Laumėnų kaimo (182,05 hektaro), Lelikonių kaimo (377,67 hektaro), Lelikonių viensėdžio (132,38 hektaro), Lukošiūnų kaimo (204,61 hektaro), Magulės viensėdžio (67,17 hektaro), Makiūgalių kaimo (26,66 hektaro), Meilūnų kaimo (136,27 hektaro), Mirabelio kaimo (65,93 hektaro), Molinės kaimo (39,40 hektaro), Pagojo viensėdžio (15,26 hektaro), Pašiaudinės kaimo (140,92 hektaro), Pašilės I viensėdžio (88,77 hektaro), Pašilės II viensėdžio (32,36 hektaro), Pašilės III viensėdžio (6,18 hektaro), Pavarų kaimo (148,16 hektaro), Pavardės viensėdžio (12,70 hektaro), Paželvių kaimo (465,60 hektaro), Rapoliškių kaimo (63,78 hektaro), Rasališkių kaimo (358,61 hektaro), Rėksnių viensėdžio (121,96 hektaro), Remeisių kaimo (93,32 hektaro), Rutiškių kaimo (53,86 hektaro), Sarapiniškio kaimo (101,51 hektaro), Sauginių kaimo (210,38 hektaro), Skripėtiškių kaimo (130,80 hektaro), Svirplinės viensėdžio (10,59 hektaro), Šaltakelių kaimo (57,51 hektaro), Šilninkų kaimo (123,98 hektaro), Šukiškių kaimo (45,91 hektaro), Tamošiškių kaimo (135,52 hektaro), Tolučių kaimo (294,12 hektaro), Uždžionių kaimo (423,04 hektaro), Vederų kaimo (25,98 hektaro), Veseluškos viensėdžio (9,95 hektaro), Virbalų kaimo (180,75 hektaro), Želvos miestelio (126,80 hektaro), Žvynėnų kaimo (493,40 hektaro).

3.11. Žemaitkiemio seniūnijos: Antalaušių kaimo (216,48 hektaro), Antatilčių kaimo (491,70 hektaro), Aukštakalnių viensėdžio (34,77 hektaro), Avižienių kaimo (338,42 hektaro), Balagano viensėdžio (8,34 hektaro), Balandžių kaimo (401,12 hektaro), Berzgainių kaimo (468,08 hektaro), Dobilinės viensėdžio (46,45 hektaro), Eimantiškio kaimo (166,83 hektaro), Girlaukių kaimo (126,02 hektaro), Kazeviškio kaimo (39,34 hektaro), Kildiškių kaimo (155,02 hektaro), Kliepšių kaimo (313,84 hektaro), Knitiškių kaimo (35,07 hektaro), Kopūstėlių kaimo (117,55 hektaro), Kunigėlių viensėdžio (152,75 hektaro), Liepų viensėdžio (34,98 hektaro), Linksmakalnio kaimo (23,50 hektaro), Martnonių kaimo (473,55 hektaro), Medinų kaimo (334,42 hektaro), Morkiškio viensėdžio (23,69 hektaro), Nerupio kaimo (170,05 hektaro), Opaniškio kaimo (150,90 hektaro), Paąžuolės viensėdžio (89,35 hektaro), Pagirių kaimo (19,13 hektaro), Pakirnės viensėdžio (27,48 hektaro), Plytinės kaimo (7,69 hektaro), Prauslių kaimo (282,08 hektaro), Pusvaškių kaimo (25,08 hektaro), Radeikiškio viensėdžio (80,69 hektaro), Radiškio kaimo (203,52 hektaro), Smiltynės viensėdžio (51,26 hektaro), Šimaičių kaimo (138,84 hektaro), Trakinių kaimo (48,97 hektaro), Traupio kaimo (4,26 hektaro), Užubalių kaimo (54,85 hektaro), Valtūnų kaimo (549,54 hektaro), Valų kaimo (594,34 hektaro), Vidiškių viensėdžio (357,65 hektaro), Žemaitkiemio kaimo (629,92 hektaro), Žemaitkiemio miestelio (138,90 hektaro).

4. Pakeisti Ukmergės miesto teritorijos ribas pagal pridedamą planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Dailis Alfonsas Barakauskas