LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

1999 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. 229 „DĖL KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS IR MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJOS

TYRIMŲ, DAUGIAFAZIŲ KONTRASTINIŲ KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS IR MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJOS TYRIMŲ BEI KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS ANGIOGRAFIJOS IR MAGNETINIO REZONANSO ANGIOGRAFIJOS TYRIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO IR LIGŲ IR BŪKLIŲ, KURIOMS ESANT IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMI KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS IR MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJOS, DAUGIAFAZIAI KONTRASTINIAI KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS IR MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJOS BEI KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS ANGIOGRAFIJOS IR MAGNETINIO REZONANSO ANGIOGRAFIJOS TYRIMAI, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 17 d. Nr. V-1093

Vilnius

 

P a k e i č i u Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, daugiafazių kontrastinių kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų bei kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimų atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 229 „Dėl Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, daugiafazių kontrastinių kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų bei kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimų atlikimo tvarkos aprašo ir ligų ir būklių, kurioms esant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos, daugiafaziai kontrastiniai kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos bei  kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimai, sąrašų patvirtinimo“, ir 14 punktą išdėstau taip:

14. Tyrimai atliekami, jei rentgenologinis ir (ar) ultragarsinis tyrimai yra neinformatyvūs arba gydytojams specialistams nusprendus, kad tyrimai būtų naudingi ligai ar būklei diagnozuoti ir (ar) reikiamo rezultato negalima pasiekti atliekant rentgenologinį ir (ar) ultragarsinį tyrimą, ir gydytojo radiologo, kuriam pacientas atsiųstas atlikti KT ar MRT tyrimo, sprendimu. Jeigu gydytojas radiologas nusprendžia KT ar MRT tyrimo pacientui neatlikti, šio sprendimo priežastys nurodomos Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje esančiose formose E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ir E27-a „Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams gydymui.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys