Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl PETRO VAITIEKŪNO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS UKRAINOJE PAREIGŲ

 

2014 m. gruodžio 5 d. Nr. 1K-168

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 3 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimą,

a t š a u k i u 2014 m. gruodžio 29 d. Petrą VAITIEKŪNĄ iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Ukrainoje pareigų.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                              Dalia Grybauskaitė

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Algirdas Butkevičius