LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymO Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1K-280

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka