LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-68 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ KAPITALO INVESTICIJOMS Į VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMĄ IR TAISYMĄ (REMONTĄ), PLANAVIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. V-351

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. V-68 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Skirmantas Skrinskas