VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. VE-900 (1.3 E) „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ATKŪRIMO KAŠTŲ (STATYBINĖS VERTĖS) KAINYNO NTK 2022 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 2 d. Nr. VE-82 (1.3 E)

Vilnius

 

P a k e i č i u  Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyną NTK 2022, patvirtintą valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. VE-900 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2022 patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu lentelę „Gatvių skersinių profilių parametrai“ ir ją išdėstau taip:

Gatvių skersinių profilių parametrai

 

NTK 2022-3.2.1 lentelė

 

 

Gatvių kategorija

Eismo juostų skaičius

Eismo juostos plotis, m

Centrinės skiriamosios juostos plotis, m

minimalus

maksimalus

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Greito eismo gatvės (A)

4

6

3,75

6,00

 

 

 

 

 

Pagrindinės eismo gatvės (B)

2 (4)

6

3,25 (3,50)

2,00 (3,50)

 

 

 

 

 

Aptarnaujančios eismo gatvės (C)

2

4

3,00 (3,25) (3,50)

 

 

 

 

 

 

Pagalbinės gatvės (D)

2

2

2,75 (3,00)

 

 

 

 

 

 

Pagalbinės gatvės (D)

1

1 ( 2)

2,50 (3,50) (4,50)

 

2.   Pakeičiu lentelę „Pagalbinės gatvės (grunto danga)“ ir ją išdėstau taip:

 

Pagalbinės gatvės (grunto danga)

 

Konstrukciniai elementai: važiuojamosios dalies žemės sankasa, danga, kelkraščiai, vandens nuleidimo grioviai, kelio ženklai, nuovažos, vandens pralaidos.

 

1 km gatvės statybos kaina, tūkst. EUR

 

NTK 2022-3.2.20 lentelė

 

 

Gatvės charakteristika

 

Dviejų eismo juostų

(dangos plotis 6,0 m)

 

 

Vienos eismo juostos

(dangos plotis 4,5 m)

 

Vienos eismo juostos

(dangos plotis 3,5 m)

1

2

3

4

 

 

 

 

Statybos kaina

148,24

119,74

99,94

 

Pastaba: Gatvės elektros apšvietimo tinklai neįvertinti. Juos vertinti pagal 3.2.14 – 3.2.16 lenteles.“

 

3.  Pakeičiu lentelę „Pagalbinės gatvės (smėlio – žvyro ir skaldos mišinių danga)“ ir ją išdėstau taip:

Pagalbinės gatvės (smėlio – žvyro ir skaldos mišinių danga)

 

Konstrukciniai elementai: važiuojamosios dalies žemės sankasa, danga, kelkraščiai, vandens nuleidimo grioviai, kelio ženklai, nuovažos, vandens pralaidos.

 

1 km gatvės statybos kaina, tūkst. EUR

 

NTK 2022-3.2.20.1 lentelė

 

 

Gatvės charakteristika

 

Dviejų eismo juostų

(dangos plotis 6,0 m)

 

 

Vienos eismo juostos

(dangos plotis 4,5 m)

 

Vienos eismo juostos

(dangos plotis 3,5 m)

1

2

3

4

 

 

 

 

Statybos kaina

158,53

125,11

102,78

 

Pastaba: Gatvės elektros apšvietimo tinklai neįvertinti. Juos vertinti pagal 3.2.14 – 3.2.16 lenteles.“

 

 

 

Generalinis direktorius                                             Saulius Urbanavičius