LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2019 M. liepos 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-655 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. kovo 17 d. Nr. 1V-205

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 1 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Agnė Bilotaitė

 

Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas 

 

DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, BEI SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

 

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip    2 iki 5

nuo daugiau kaip  5 iki 10

daugiau kaip 10

 

A2 lygis*

5–8,4

5,1–9,4

5,2–10,5

5,3–11,6

 

Programinės įrangos kūrėjas

 

7,6

 

8,5

 

9

 

9,5

 

Finansų analitikas

 

7,6

 

8,1

 

8,6

 

9,1

 

Viešojo administravimo specialistas

 

7,6

 

8,1

 

8,6

 

9,1

 

Informacinių technologijų sistemų administratorius

 

7,6

 

8

 

8,4

 

8,8

 

Patarėjas

 

6,6

 

7,3

 

8

 

8,7

 

Ryšių su žiniasklaida specialistas

 

6,3

 

6,8

 

7,3

 

8

 

Paramos administravimo specialistas

6,3

6,8

7,3

8

 

Vadybos ir organizavimo analitikas

 

6,3

 

6,8

 

7,3

 

8

 

Teisininkas

 

6,3

 

6,8

 

7,3

 

8

 

Ekonomistas

 

6,3

 

6,8

 

7,3

 

8

 

Buhalteris

 

6,3

 

6,8

 

7,3

 

8

 

Administratorius referentas

 

6,1

 

6,3

 

6,5

 

6,7

 

Administratorius

 

5,9

 

6,1

 

6,3

 

6,5

 

Kalbos tvarkytojas

 

5,9

 

6,1

 

6,3

 

6,5

 

Dokumentų tvarkytojas

 

5,4

 

5,6

 

5,8

 

6

 

Specialistas

 

5,4

 

5,6

 

5,8

 

6

 

Archyvaras

 

5,4

 

5,6

 

5,8

 

6

 

B lygis

4,6–8,1

4,7–8,2

4,8–8,4

4, 9–8,9

 

Buhalteris

 

6

 

6,3

 

6,6

 

6,9

 

Dokumentų tvarkytojas

 

4,8

 

5

 

5,2

 

5,4

 

Specialistas

 

4,8

 

5

 

5,2

 

5,4

 

* A1 lygio pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų.

_____________________________________