PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PLUNGĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. T1-94

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti biudžetinės įstaigos Plungės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. kovo 31 d.

sprendimu Nr. T1-94

 

Biudžetinės įstaigos Plungės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainos

 

 

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

Trukmė (kiekis),

matas

 

Paslaugos kaina (Eur), procentai

 

Pastabos

 

1.

 

Dokumentų kopijavimas

 

1 lapas

 

0,07

 

 

 

2.

 

Dokumentų spausdinimas (spausdintuvu)

 

1 lapas

 

0,14

 

 

3.

 

Dokumentų skenavimas

 

1 lapas

 

0,29

 

 

4.

 

Mažmeninė prekyba suvenyrais, atvirukais, knygomis bei kitais gaminiais

 

antkainis

 

20-70 proc.

 

 

5.

 

Reklama interneto svetainėje www.visitplunge.lt, pasirinktoje paskyroje

 

Priklausomai nuo trukmės ir dydžio

 

10,00 per mėn. – 20,00 per mėn.

interneto svetainėje www.visitplunge.lt publikuojamas įmonės logotipas, fotografija, įmonės aprašymas, nuoroda į įmonės interneto svetainę

 

6.

 

Reklamos įdėjimas į TIC leidžiamus leidinius (kartografinius žemėlapius, miesto gidus, lankytinų objektų lankstinukus, stendus ir kt.)

 

Priklausomai nuo dydžio

 

nuo 60,00 iki 200,00

 

 

7.

 

Turistinių paketų platinimas

 

Nuo užsakymo sumos

 

10 proc.

 

 

8.

 

Informacinių straipsnių viešinimas – tekstinės reklamos paslauga

 

 

 

 

Užsakovų pageidavimu, TIC  įdės straipsnį į interneto svetainę www.visitplunge.lt „Naujienų“ arba „Straipsnių“ skyrius

 

9.

 

Turistinių maršrutų rengimas

 

 

 

Nuo 10,00

Užsakovų pageidavimu, TIC parengs pageidaujamą kelionės maršrutą

 

10.

 

Gido paslaugos (lietuvių kalba), kai grupėje yra iki 20 asmenų

 

1 valanda

 

10,00

 

 

11.

 

Gido paslaugos (lietuvių kalba), kai grupėje daugiau nei 20 asmenų

 

1 valanda

 

15,00

 

 

12.

 

Gido paslaugos (užsienio kalba), kai grupėje yra iki 20 asmenų

 

1 valanda

 

15,00

 

 

13.

 

Gido paslaugos (užsienio kalba), kai grupėje yra daugiau nei 20 asmenų

 

1 valanda

 

20,00

 

 

14.

 

Dovanų kuponų platinimas (turizmo paslaugų, laisvalaikio pramogų)

 

Nuo užsakymo sumos

 

10 proc.

 

 

15.

 

Reklamos maketavimas, be spausdinimo

 

Priklausomai nuo maketo apimties

 

5,00 – 30,00

 

 

16.

 

Tarpininkavimo mokestis, užsakant gido paslaugas

Už paslaugą

2,00

 

 

17.

 

Tarpininkavimo mokestis, užsakant maitinimo paslaugas

Nuo užsakymo sumos

10 proc.

 

 

18.

 

Tarpininkavimo mokestis, užsakant apgyvendinimo paslaugas

Nuo užsakymo sumos

10 proc.

 

 

19.

 

Edukaciniai užsiėmimai

Už užsiėmimą 1 asmeniui

Nuo 1,00 iki 3,00

Plungės turizmo informacijos centro direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiai edukacinei programai

 

________________________________________