Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. SPALIO 14 D. NUTARIMO NR. 1031 „DĖL BAZINIO BAUSMIŲ IR NUOBAUDŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 707

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL BAZINIO BAUSMIŲ IR NUOBAUDŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Patvirtinti bazinį bausmių ir nuobaudų dydį – 50 eurų.“

2.  Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                      Milda Vainiutė