VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAI KURIŲ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2018 m. liepos 25 d. Nr. B1-666

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8, 9 ir 11 punktais, 7 ir 15 straipsniais, Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. B1-892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“, 2003 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimu 2003/422/EB, patvirtinančiu afrikinio kiaulių maro diagnostikos vadovą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 39 tomas, p. 59), atsižvelgdamas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų pranešimus apie kai kurių afrikinio kiaulių maro židinių likvidavimą ir apsaugos priemonių įgyvendinimą afrikinio kiaulių maro židiniais paskelbtose tam tikrose kiaulių laikymo vietose,

p r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. B1-442 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos Druckūnų kaime“;

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. B1-450 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio seniūnijos Pašvitinio miestelyje“;

3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. B1-455 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio seniūnijos Pašvitinio miestelyje“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Darius Remeika