PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-94 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PLUNGĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T1-255

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-94 „Dėl biudžetinės įstaigos Plungės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ nustatytų paslaugų ir jų kainų sąrašą, papildant jį 20 (Eil. Nr. 20) ir 21 (Eil. Nr. 21) eilutėmis, ir jas išdėstyti taip:

 

 

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

Trukmė (kiekis),

matas

 

Paslaugos kaina (Eur), procentai

 

Pastabos

 

20.

 

Turizmo informacijos centro iniciatyva pagaminti suvenyrai

 

 

 

sutartinė

 

Plungės turizmo informacijos centro direktoriaus įsakymu nustatoma konkretaus suvenyro kaina, neribojant antkainio.

 

21.

 

Kiti unikalūs suvenyrai, kuriems nustatytos rekomenduojamos rinkos kainos

 

 

 

sutartinė

Plungės turizmo informacijos centro direktoriaus įsakymu nustatoma konkretaus suvenyro kaina, neribojant antkainio.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis Savivaldybės merą                                                                        Mindaugas Jurčius