Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO

 

2014 m. gruodžio 5 d. Nr. 1K-171

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 11 punktu, 112 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 63 straipsnio 1, 9, 10 dalimis ir atsižvelgdama į Teisėjų tarybos patarimą,

p e r k e l i u Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėją Tomą ROMEIKĄ į Kauno apylinkės teismą.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja 2015 m. sausio 6 d.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė