LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO

 

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KAI KURIŲ ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1264

 

Vilnius

 

P r i p a ž į s t u netekusiais galios šiuos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus:

 

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. ISAK-2617 „Dėl Integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų kūrimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“;

 

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. ISAK-2400 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų poreikiams būtinų valstybės registrų naudojimo reglamento patvirtinimo“;

 

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 8 d. įsakymą

 

Nr. ISAK-190 „Dėl Integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų ir registrų kūrimo koordinavimo taisyklių patvirtinimo“;

 

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. ISAK-1852 „Dėl Duomenų mainų tarp švietimo ir mokslo informacinių sistemų ir registrų reglamento patvirtinimo“;

 

5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. ISAK-2294 „Dėl Integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų kūrimo, modernizavimo ir palaikymo finansavimo modelio patvirtinimo“;

 

6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymą

 

Nr. ISAK-153 „Dėl Metodinių reikalavimų integralioms švietimo ir mokslo informacinėms sistemoms patvirtinimo“;

 

7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymą

 

Nr. ISAK-348 „Dėl Reikalavimų integraliems švietimo ir mokslo registrams patvirtinimo“;

 

8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 19 d įsakymą Nr. ISAK-2399 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų poreikiams būtinų klasifikatorių naudojimo reglamento patvirtinimo“;

 

9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą

Nr. ISAK-561 „Dėl Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. ISAK-1844 „Dėl švietimo ir mokslo klasifikatorių kūrimo koordinavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                   Dainius Pavalkis