LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ ministRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2013 M. RUGPJŪČIO 12 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2013/40/ES DĖL ATAKŲ PRIEŠ INFORMACINES SISTEMAS, KURIA PAKEIČIAMAS TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2005/222/TVR, 14 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

 

2015 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1V-729

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL 2013 L 218, p. 8), 14 straipsnį,

pavedu Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos kasmet iki kovo 1 d. teikti Europos Komisijai statistinius duomenis už praėjusius kalendorinius metus apie pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičių bei asmenų, įtariamų, kaltinamų ir nuteistų pagal  Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 196, 197, 198, 198¹, 198² straipsnius, skaičių.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis