LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-120 „DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 2 d. Nr. V-432

Vilnius

 

 

Pakeičiu formą Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ ir formą Nr. 025-112/a „Vaiko sveikatos raidos istorija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formos patvirtinimo“, ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Vytenis Povilas Andriukaitis