VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. B1-816 „DĖL NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 25 d. Nr. B1-597 

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir jo 1 punktą išdėstau taip:

1. S u d a r a u Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Ilona Drulytė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Aušra Išarienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Maisto skyriaus vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė, laikinai einanti NMVRVI vyriausiojo patarėjo pareigas;

Komisijos sekretorė – Vilija Galdikienė, VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė;

Komisijos nariai:

Jurgita Bakasėnienė, VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti Maisto skyriaus vedėjo-valstybinės maisto produktų inspektoriaus pareigas,

Indrė Makarskienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė,

Kęstutis Kadūnas, Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Hidrogeologijos skyriaus vedėjas,

Marina Maksiuta, NMVRVI Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė,

Jovita Petruškevičienė, NMVRVI Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Milius