LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. XII-2641

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) įstatymų nustatyta tvarka paimti iš asmenų, padariusių administracinius nusižengimus, neteisėtai įsigytą medieną, kitus miško išteklius ar sumedžiotus gyvūnus, brakonieriavimo priemones;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) asmenis, padariusius administracinius nusižengimus, jų sutikimu, įstatymų nustatyta tvarka pristatyti į policiją arba į savivaldybės seniūnijos patalpas kaimo gyvenamojoje vietovėje asmens tapatybei nustatyti, o jiems nesutinkantkreiptis į policiją dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sulaikymo;“.

3. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių nusižengimų protokolus, skirti administracines nuobaudas už šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus, numatytus Administracinių nusižengimų kodekse;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė