Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL karantino lietuvos respublikoS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 371

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1Pakeisti 3.1.10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.10.2. prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama pagal šio nutarimo 3.2.7 ir 3.2.81  papunkčių nuostatas, lankytis po vieną šeimos narį;“.

2Papildyti 3.1.14 papunkčiu:

3.1.14. Nuo 2020 m. balandžio 16 d. 07:00 val. iki 2020 m. balandžio 23 d. 24:00 val. draudžiamas:

3.1.14.1. asmenų atvykimas į Nemenčinės miestą, išskyrus grįžtančius į Nemenčinės miestą jo gyventojus, Nemenčinės mieste dirbančius iš kitų teritorijų atvykstančius asmenis, taip pat asmenis, turinčius Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) leidimą;

3.1.14.2. asmenų išvykimas iš Nemenčinės miesto, išskyrus gyventojus, išvykstančius dėl darbo santykių kitose teritorijose, Nemenčinės mieste dirbančius kitų teritorijų gyventojus, taip pat asmenis, dėl būtinosios medicinos pagalbos vykstančius į kitą teritoriją, ir asmenis, turinčius NVSC leidimą;

3.1.14.3. transporto judėjimas Nemenčinės mieste, išskyrus judėjimą, susijusį su keleivių vežimu, krovinių pervežimu ir prekyba, gyventojų judėjimą asmeninės paskirties transporto priemonėmis ir asmenų, nurodytų šio nutarimo 3.1.14.1 ir 3.1.14.2 papunkčiuose, judėjimą.

3Pakeisti 3.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai. Šis draudimas netaikomas renginiams atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau kaip 2 asmenys, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.“

4Pakeisti 3.2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.7. Draudžiama parduotuvių, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla. Šis draudimas netaikomas:

3.2.7.1. parduotuvėms (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas;

3.2.7.2. maisto prekybai turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose;

3.2.7.3. augalų, skirtų sodinti, sėklų, trąšų prekybai lauko sąlygomis specialiai tokiai prekybai skirtose prekybos vietose, taip pat naudojant laikinuosius prekybos įrenginius kitose viešosiose prekybos vietose. Šių prekių prekyba turgavietėse draudžiama;

3.2.7.4. internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose;

3.2.7.5. parduotuvėms (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose), į kurių patalpas patekti įrengtas atskiras tiesioginis įėjimas iš lauko ir kurių patalpose ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau – pirkėjas) srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.

5.    Papildyti 3.2.81 papunkčiu:

3.2.8.1 Leidžiama teikti stacionariose paslaugų teikimo vietose, išskyrus šio nutarimo kituose papunkčiuose nustatytus paslaugų teikimo draudimus, paslaugas, kurių metu būtinas ne ilgesnis kaip 20  min. tiesioginis kontaktas su paslaugos gavėju, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui. Nedraudžiama teikti finansines paslaugas ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose.

6. Papildyti 3.2.82 papunkčiu:

3.2.8.2 Šio nutarimo 3.2.3, 3.2.7.1–3.2.7.5 ir 3.2.81 papunkčiuose nurodytose renginių, prekybos ir paslaugų teikimo vietose, kuriose veikla nedraudžiama, turi būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, darbuotojų ir pirkėjų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Aurelijus Veryga