vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

dėl ELEKTROS ENERGIJOS ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. O3-917

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 2 ir 10 punktais, 20 straipsnio 3–6 ir 10 dalimis bei 30 straipsnio 3 dalimi, Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus 2014 m. lapkričio 20 d. pažymą Nr. O5-344 „Dėl elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti fiksuotus tarifus elektrinėms, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 10 kW (toliau – Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai), fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams (toliau – Maksimalūs tarifai) bei fiksuotus tarifus gamintojams, kurių leidimų plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimo laikotarpis pratęstas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo nuostatomis (toliau – Tarifas gamintojams iki 30 kW) (be PVM), galiosiančius nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d.:

1.1. elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, integruotoms į pastatą:

1.1.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių įrengtoji galia (toliau – ĮG) ≤ 10 kW – 0,69 Lt/kWh (0,200 Eur/kWh);

1.1.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,62 Lt/kWh (0,180 Eur/kWh);

1.1.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,62 Lt/kWh (0,180 Eur/kWh);

1.1.4. Maksimalus tarifas, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,58 Lt/kWh (0,168 Eur/kWh);

1.1.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 350 kW – 0,58 Lt/kWh (0,168 Eur/kWh).

1.2. elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, neintegruotoms į pastatą:

1.2.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,54 Lt/kWh (0,156 Eur/kWh);

1.2.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,49 Lt/kWh (0,142 Eur/kWh);

1.2.3. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,49 Lt/kWh (0,142 Eur/kWh);

1.2.4. Maksimalus tarifas, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,46 Lt/kWh (0,133 Eur/kWh);

1.2.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 350 kW – 0,46 Lt/kWh (0,133 Eur/kWh).

1.3. elektros energijos jėgainėms, naudojančioms vėjo energiją:

1.3.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,27 Lt/kWh (0,078 Eur/kWh);

1.3.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,26 Lt/kWh (0,075 Eur/kWh);

1.3.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,26 Lt/kWh (0,075 Eur/kWh);

1.3.4. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 350 kW – 0,21 Lt/kWh (0,061 Eur/kWh).

1.4. elektros energijos jėgainėms, naudojančioms hidroenergiją:

1.4.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,27 Lt/kWh (0,078 Eur/kWh);

1.4.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,24 Lt/kWh (0,070 Eur/kWh);

1.4.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,24 Lt/kWh (0,070 Eur/kWh);

1.4.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 1000kW – 0,24 Lt/kWh (0,070 Eur/kWh);

1.4.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 1000 kW – 0,21 Lt/kWh (0,061 Eur/kWh).

1.5. naujoms elektros energijos jėgainėms, naudojančioms biomasę:

1.5.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,28 Lt/kWh (0,081 Eur/kWh);

1.5.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,24 Lt/kWh (0,070 Eur/kWh);

1.5.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,24 Lt/kWh (0,070 Eur/kWh);

1.5.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,24 Lt/kWh (0,070 Eur/kWh);

1.5.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 5000 kW – 0,22 Lt/kWh (0,064 Eur/kWh).

1.6. rekonstruotoms elektros energijos jėgainėms, naudojančioms biomasę:

1.6.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,22 Lt/kWh (0,064 Eur/kWh);

1.6.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,19 Lt/kWh (0,055 Eur/kWh);

1.6.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,19 Lt/kWh (0,055 Eur/kWh);

1.6.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,19 Lt/kWh (0,055 Eur/kWh);

1.6.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 5000 kW – 0,17 Lt/kWh (0,049 Eur/kWh).

1.7. elektros energijos jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų:

1.7.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,39 Lt/kWh (0,113 Eur/kWh);

1.7.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,38 Lt/kWh (0,110 Eur/kWh);

1.7.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,38 Lt/kWh (0,110 Eur/kWh);

1.7.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,38 Lt/kWh (0,110 Eur/kWh);

1.7.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 500 kW – 0,30 Lt/kWh (0,087 Eur/kWh).

1.8. elektros energijos jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus:

1.8.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,50 Lt/kWh (0,145 Eur/kWh);

1.8.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,46 Lt/kWh (0,133 Eur/kWh);

1.8.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,46 Lt/kWh (0,133 Eur/kWh);

1.8.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,46 Lt/kWh (0,133 Eur/kWh);

1.8.5. Maksimalus tarifas, kurių 500 < ĮG ≤ 1000 kW – 0,43 Lt/kWh (0,125 Eur/kWh);

1.8.6. Maksimalus tarifas, kurių 1000 < ĮG ≤ 2000 kW – 0,41 Lt/kWh (0,119 Eur/kWh);

1.8.7. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 2000 kW – 0,40 Lt/kWh (0,116 Eur/kWh).

2. Patvirtinti fiksuotus supirkimo tarifus gamintojams, gaminantiems biodujas ir tiekiantiems jas į gamtinių dujų sistemą (be PVM), galiosiančius nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.:

2.1. biodujų jėgainėms, dujas išgaunančias iš sąvartynų, kurių technologinis pajėgumas (toliau – TP):

2.1.1. TP ≤ 125 m3/val. – 0,80 Lt/m3 (0,232 Eur/m3);

2.1.2. TP > 125 m3/val. – 0,62 Lt/m3 (0,180 Eur/m3).

2.2. biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių TP:

2.2.1. TP ≤ 125 m3/val. – 2,03 Lt/m3 (0,588 Eur/m3);

2.2.2. 125 < TP ≤ 250 m3/val. – 1,76 Lt/m3 (0,510 Eur/m3);

2.2.3. 250 < TP ≤ 500 m3/val. – 1,66 Lt/m3 (0,481 Eur/m3);

2.2.4. TP > 500 m3/val. – 1,61 Lt/m3 (0,466 Eur/m3).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                              Diana Korsakaitė