LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2021 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS TOTORIŲ ISTORIJOS IR KULTŪROS METAIS

 

2019 m. spalio 10 d. Nr. XIII-2471

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. sukanka 700 metų nuo didžiojo kunigaikščio Gedimino sąjungos su totoriais sudarymo, ir siekdamas paminėti bendrą lietuvių ir totorių kovą su Kryžiuočių ordinu;

įvertindamas tai, kad totoriai paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje, dalyvavo visuose karuose ir sukilimuose, kovodami už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę;

pabrėždamas tai, kad Lietuvos totorių bendruomenė reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo atkūrimo, istorijos ir kultūros, ši bendruomenė savo gyvenimą susiejo su Lietuva ir yra jos istorijos dalis;

siekdamas pažymėti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros 700 metų jubiliejų, skatinti Lietuvos visuomenę domėtis valstybės praeitimi, jos istorija ir kultūra, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2021 metus Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2020 m. spalio 1 d. parengti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų programą ir ją patvirtinti;

2) 2021 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis