vytis

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1B-399 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKINIO PATEIKIMO IR PRIĖMIMO KOMPETENTINGOJE EKSPORTO MUITINĖS ĮSTAIGOJE BEI EKSPORTO MUITINĖS FORMALUMŲ ATLIKIMO ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAMS INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. vasario 8 d. Nr. 1B-76

Vilnius

 

 

 

P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 1B-399 „Dėl Žemės ūkio produktų eksporto rinkinio pateikimo ir priėmimo kompetentingoje eksporto muitinės įstaigoje bei eksporto muitinės formalumų atlikimo žemės ūkio produktams instrukcijos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                   Darius Žvironas