LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVYZDINIŲ ILGALAIKIO TURTO GRUPIŲ IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIŲ  NORMATYVŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOMS PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 6 d. Nr. A1-704

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, 15.9 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2021-03-10 rašte Nr. SD-(6-9.1.1-6078)-209 „Dėl  nustatytų dalykų analizuojant socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių socialinės globos įstaigų 2020 metų finansinių ataskaitų duomenis“ pateiktą 1 rekomendaciją ir jos įgyvendinimo priemones:

1. T v i r t i n u Pavyzdinį ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų socialinės globos įstaigoms sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u Ministerijai pavaldžioms socialinės globos įstaigoms vadovautis Pavyzdiniu ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų socialinės globos įstaigoms sąrašu.

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2021 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A1-704

PAVYZDINIS ILGALAIKIO TURTO GRUPIŲ IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIŲ NORMATYVŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOMS SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Rekomenduojami turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai socialinės globos įstaigoms (metais)

 

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

1.

Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija

5

2.

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*

10

3.

Kitas nematerialusis turtas

10

4.

Prestižas

15

 

MATERIALUSIS TURTAS

 

5.

Pastatai

 

5.1.

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai

140

5.2.

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

100

5.3.

Tašytų rąstų pastatai

50

5.4.

Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai

20

6.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

6.1.

Infrastruktūros statiniai 1

 

6.1.1.

Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens

100

6.1.2.

Metaliniai

50

6.1.3.

Mediniai

30

6.2.

Melioracijos statiniai

70

6.3.

Kiti statiniai 2 (statiniai, nenurodyti Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, tačiau turintys statinio statusą (vaikų žaidimams skirti įrenginiai, pandusai, lauko sporto įrenginiai, reklaminiai stendai ir kt.)

5-30**

7.

Mašinos ir įrenginiai

 

7.1.

Gamybos mašinos ir įrenginiai:

7.1.1

Katilinių įranga, oro vėsinimo ir / ar šildymo sistemos, vandens siurbliai, elektros generatoriai

10-25**

7.1.2.

Maisto gamybai bei jo pateikimui reikalingos mašinos ir įranga (šaldytuvai, šaldikliai (išskyrus skirtus medicinos priemonėms saugoti), elektrinės ir kt. maisto svarstyklės, viryklės, krosnys, virimo katilai, autoklavai, virtuvės ventiliacijos įranga, daržovių, mėsos bei kitų produktų apdirbimo mašinos ir įrenginiai, mikrobangų krosnelės, kavos aparatai, maisto šilumos palaikymo įranga, spec. vežimėliai maistui transportuoti, maisto bei lėkščių pašildytuvai„ virtuvės techniniai baldai – stelažai, prekysuoliai, darbo stalai ir kt. įranga bei spec. baldai, skirti maisto gamybai ir maisto gamybos įrangos saugojimui).

5-25**

7.1.3.

Darbo mašinos ir įrengimai (metalo apdirbimo staklės, medžio apdirbimo staklės, gateriai, audimo, siuvimo mašinos, keramikos krosnys, žiedimo ratai ir kt.), skirti produkcijai gaminti ar paslaugoms teikti.

5-25**

7.1.4.

Siuvimo mašinos, batų taisymo įranga ir pan.

5-25**

7.2.

Medicinos įranga (sveikatos priežiūrai, slaugai, gydymui, reabilitacijai, terapijai bei relaksacijai skirta įranga):

7.2.1

Masažinės, procedūrinės lovos

10

7.2.2.

Funkcinės lovos, vaistų transportavimo vežimėliai, neįgaliųjų vertikalizatoriai, keltuvai, skirti negalią turinčio asmens kėlimui į vonią, vežimėlį ir / ar lovą, spec. vonios, skirtos neįgaliųjų prausimui, apiplovimo vežimėliai, neįgaliųjų pandusai (nepriskirti statinių 2 kategorijai) ir kt.

5-10**

7.2.3.

Dezinfekcijai skirta įranga (tame tarpe – ozonatoriai), šaldytuvai ir spintos, skirtos medicinos priemonių saugojimui, svarstyklės žmogaus svoriui nustatyti

5-10**

7.2.4.

Šviesos ir kt. terapijos įrenginiai bei prietaisai, masažuokliai (išskyrus masažines kėdes)

5-10**

7.2.5.

Kardiografai, kraujospūdžio matuokliai, odontologo ir kt. sveikatos priežiūros įranga

5-10**

7.2.6.

Treniruokliai, skirti reabilitacijai, masažinės ir / ar relaksacinės kėdės

5-10**

7.2.7.

Širmos

8-10**

7.3.

Apsaugos įranga (vaizdo stebėjimo kameros, signalizacijos, priešgaisrinės apsaugos ir pan. įranga, apsauginės žaliuzės ir kt. apsaugos įranga)

10

7.4.

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai

4

7.5.

Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga

15

7.6.

Kitos mašinos ir įrenginiai:

7.6.1.

Teritorijos priežiūros įrenginiai (sodo, aplinkos priežiūros įranga – gyvatvorių žirklės, vejapjovės, krūmapjovės, sodo žirklės, sniego valymo ir kt. įranga, turinti variklį ir skirta teritorijai prižiūrėti)

2-25**

7.6.2.

Patalpų priežiūros ir švaros palaikymo įrenginiai (grindų plovimo, poliravimo ir / ar vaškavimo įranga, indų plovimo mašina, skalbinių plovimo ir / ar džiovinimo mašina)

2-25**

7.6.3.

Sportui ir laisvalaikiui skirtos priemonės (bilijardo stalai su įranga, stalo futbolas, sporto treniruokliai ir kt.)

5-25**

7.6.4.

Kondicionieriai, vėdinimo sistemos

7-25**

7.6.5.

Geriamojo vandens filtrai

7-25**

7.6.6.

Nuotekų siurbliai, vamzdynų valymo įrenginiai, kompresoriai

5-25**

7.6.7.

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai

5-25**

7.6.8.

Kitos mašinos ir įrenginiai

2-25**

8.

Transporto priemonės

 

8.1.

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos

10

8.2.

Specialieji automobiliai 3

7

8.3.

Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės

7

8.4.

Kitos transporto priemonės (dviračiai, mopedai, motoroleriai, motociklai, traktoriai (ratiniai, vikšriniai), buldozeriai, valtys (motorinės, burinės, irklinės) ir kt. transporto priemonės, neįvardytos 8.1-8.3 papunkčiuose)

3-15**

9.

Baldai ir biuro įranga

 

9.1.

Baldai (minkšti baldai, virtuvės ir / ar vonios komplektai, spintos, darbo, valgomojo stalai, baldų komplektai ir pan.)

10-12**

9.2.

Kompiuteriai ir jų įranga

9.2.1.

Stacionarūs kompiuteriai, monitoriai

5

9.2.2.

Nešiojami kompiuteriai, planšetės ir kt.

3

9.2.3.

Kita kompiuterinė įranga (serveriai, darbo stotys, tarnybinės stotys ir kt.)

3-7**

9.3.

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės

5

9.4.

Kita biuro įranga (įrišimo įrenginiai, fakso aparatai, projektoriai, dokumentų naikinimo įrenginiai, televizoriai (skirti prezentacijoms, susirinkimams, posėdžiams, pasitarimams) ir kt.)

5

10.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

10.1.

Scenos meno priemonės (Garso stiprintuvai, garso kolonėlės, garso operatorių pultai, audio ir / ar video technika, šviesos valdymo pultai, prožektoriai, šviesos efektai, dekoracijos, scenos užuolaidos ir kt.)

5-15**

10.2.

Muzikos instrumentai:

10.2.1.

Mušamieji instrumentai

10

10.2.2.

Styginiai instrumentai

15

10.2.3.

Pučiamieji instrumentai

10

10.2.4.

Elektroniniai muzikos instrumentai ir jų priedėliai

7

10.2.5.

Klavišiniai instrumentai

20

10.2.6.

Kiti muzikos instrumentai (ksilofonai ir kt.)

5-50**

10.3.

Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys

10.3.1.

Kiliminės dangos, kilimai

7

10.3.2.

Stelažai, skirti sandėliavimui, archyvams, metalinės spintos, seifai

10

10.3.3.

Pastoliai, kopėčios, bokšteliai ir pan.

8

10.3.4.

Vežimėliai (išskyrus vežimėlius, skirtus maisto ir / ar vaistų išvežiojimui)

7

10.3.5.

Kitas ūkinis inventorius

3-10**

10.4.

Specialieji drabužiai ir avalynė

1-3**

10.5.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

10.5.1.

Vėliavos, herbai

10

10.5.2.

Paveikslai, atminimo lentos

10

10.5.3.

Dekoratyviniai fontanai, baseinai, skulptūros, dekoratyvinės vazos ir kt. (nepriskirti statinių 2 kategorijai)

5-10**

10.5.4.

Kitas ilgalaikis turtas

5-10**

 

*Jeigu patentai, išradimai, licencijos (tarp jų – programinės įrangos) ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

**Nusidėvėjimo normatyvas turi priklausyti nuo ilgalaikio turto naudojimo intensyvumo (jeigu ilgalaikis turtas yra naudojamas dažnai, pvz. kasdien, arba juo naudojasi daugiau nei 150 globos įstaigos gyventojų, tai nusidėvėjimo normatyvai gali būti ir maksimalūs (t. y. nustatomas trumpiausias nusidėvėjimo laikas), jeigu ilgalaikis turtas naudojamas retai, pvz. 1 kartą į mėnesį, arba juo naudojasi mažiau nei 30 globos įstaigos gyventojų, tai nusidėvėjimo normatyvai turi būti minimalūs (t. y. nustatomas ilgiausias nusidėvėjimo laikas).

 

1 Inžineriniai statiniai, nurodyti Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

2 Statinys – nekilnojamasis daiktas, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalis).

3 Transporto priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 65 dalyje.

 

_______________