Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 153

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 11 punktu, įgyvendindama Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktą ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. sausio 29 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1Atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje.

2Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 668  „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“.

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

energetikos ministras, laikinai einantis          

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                 Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                  Rita Tamašunienė