LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŠTO MOKOS ŽENKLŲ LEIDYBOS PLANO 2022 METAMS, PAŠTO MOKOS ŽENKLŲ LEIDYBOS PLANUOJAMŲ TEMŲ 2023 METAMS SĄRAŠO IR PAŠTO MOKOS ŽENKLŲ LEIDYBOS PLANUOJAMŲ TEMŲ 2024 METAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 23 d. Nr. 3-372

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Pašto mokos ženklų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-258 „Dėl Pašto mokos ženklų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, 8 punktą ir Pašto mokos ženklų leidybos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3-119-(E) „Dėl Pašto mokos ženklų leidybos komisijos sudarymo“, pasiūlymus (2021 m. birželio 18 d. protokolas Nr. 5-23),

t v i r t i n u pridedamus:

1.  Pašto mokos ženklų leidybos planą 2022 metams;

2.  Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2023 metams sąrašą;

3.  Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2024 metams sąrašą.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Marius Skuodis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2021 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. 3-372

 

 

PAŠTO MOKOS ŽENKLŲ LEIDYBOS PLANAS 2022 METAMS

 

 

Eil. Nr.

Pašto ženklo, pašto bloko, ženklinto atviruko pavadinimas

Išleidimo data

Pašto ženklas, pašto blokas, ženklintas atvirukas

1.

LDK simboliai. Lietuvos valdovai

2022 01 14

2 pašto ženklų serija

2.

Šimtmečių įvykiai

2022 01 28

Pašto blokas

3.

Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų

2022 02 11

Pašto ženklas

4.

Lietuvos rezistencija

2022 03 18

2 pašto ženklų serija

5.

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko

100-osios gimimo metinės

2022 04 08

Pašto ženklas

6.

Europa. Padavimai ir mitai

2022 04 29

2 pašto ženklų serija

7.

Kaunas – Europos kultūros sostinė

2022 05 13

Pašto blokas

8.

Pirmajai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje spausdintai knygai – 500 metų

2022 05 20

Pašto ženklas

9.

Pasaulinė aplinkos diena

2022 06 03

Pašto ženklas

10.

Lietuvos jūrinė istorija

2022 07 22

Pašto ženklas

11.

Kulinarinis paveldas. Šakotis

2022 08 12

Pašto ženklas

12.

Lietuvos raudonoji knyga

2022 09 16

Pašto ženklas

13.

Iš pašto istorijos

2022 10 07

Pašto ženklas

14.

Šv. Kalėdos ir Naujieji metai

2022 11 25

2 pašto ženklų serija

15.

Šiuolaikinis lietuvių menas. Kinas

2022 12 16

Pašto ženklas

 

____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2021 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. 3-372

 

 

PAŠTO MOKOS ŽENKLŲ LEIDYBOS PLANUOJAMŲ TEMŲ 2023 METAMS SĄRAŠAS

 

 

1. LDK simboliai. Lietuvos valdovai

2. Vilniaus miestui – 700 metų

3. Europa

4. Raudonoji knyga

5. Lietuvos jūrinė istorija

6. Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-metis

7. Šv. Kalėdos ir Naujieji metai

__________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2021 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. 3-372

 

 

PAŠTO MOKOS ŽENKLŲ LEIDYBOS PLANUOJAMŲ TEMŲ 2024 METAMS SĄRAŠAS

 

 

 

1. LDK simboliai. Lietuvos valdovai

2. Lietuvos įstojimo į NATO 20-osios metinės

3. Europa

4. Raudonoji knyga

5. Lietuvos jūrinė istorija

6. Šv. Kalėdos ir Naujieji metai.

 

__________________________