LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-500 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. XIII-3301

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bepriežiūris gyvūnas – gyvūno laikytojo neprižiūrimas ūkinis gyvūnas arba gyvūnas augintinis, kuris yra už gyvūno laikytojo valdomo gyvenamojo ar negyvenamojo pastato ar kitos teritorijos ribų.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bešeimininkis gyvūnas – ūkinis gyvūnas arba gyvūnas augintinis, kuris neturi savininko ar jis nežinomas arba kurio savininkas atsisakė neperduodamas jo kitam savininkui.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti ją taip:

4. Gyvūnas bet kokios rūšies domestikuotas ar laukinis gyvūnas, įskaitant ūkinius gyvūnus ir gyvūnus augintinius.

4. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 22 dalį.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 3 straipsnio 3 dalies 2 punktą.

2. Pripažinti netekusiu galios 3 straipsnio 3 dalies 4 punktą.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda