Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ SIEKTINŲ PELNINGUMO RODIKLIŲ

2019–2021 METAMS NUSTATYMO

 

2019 m. sausio 9 d. Nr. 12

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. valstybės valdomų įmonių (išskyrus valstybės įmonę Valstybinių miškų urėdiją) siektinas vidutines metines nuosavo kapitalo kainas 2019–2021 metų laikotarpiu;

2. valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos siektiną vidutinį metinį konsoliduoto grynojo pelno rodiklį 2019–2021 metų laikotarpiu.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                 Saulius Skvernelis

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 12

 

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ (IŠSKYRUS VALSTYBĖS ĮMONĘ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJĄ) SIEKTINOS VIDUTINĖS METINĖS NUOSAVO KAPITALO KAINOS  2019–2021 METŲ LAIKOTARPIU

 

Eil.

Nr.

Valstybės valdomos įmonės pavadinimas

Siektina vidutinė metinė nuosavo kapitalo kaina procentais

1.        

Valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis

13,3

2.        

Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“

11,3

3.        

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

9,0

4.        

Akcinė bendrovė „Problematika“

8,7

5.        

Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“

8,3

6.        

Akcinė bendrovė „Vilniaus metrologijos centras“

7,8

7.        

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“

7,6

8.        

Uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“

7,2

9.        

Uždaroji akcinė bendrovė poilsio namai „Baltija“

7,2

10.        

Uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“

7,1

11.        

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ“

7,1

12.        

UAB „Šilutės polderiai“

6,7

13.        

Uždaroji akcinė bendrovė „Universiteto vaistinė“

6,7

14.        

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

6,7

15.        

„Lietuvos energija“, UAB

6,6

16.        

Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

6,5

17.        

Akcinė bendrovė „Detonas“

6,3

18.        

Akcinė bendrovė „SMILTYNĖS PERKĖLA“

6,2

19.        

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-

Centras“

6,2

20.        

Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla

6,1

21.        

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

6,0

22.        

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“

5,8

23.        

UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“

5,8

24.        

Valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“

5,8

25.        

UAB „EPSO-G“

5,7

26.        

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

5,5

27.        

Uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos eksperimentinis ūkis

5,4

28.        

AB „Lietuvos veislininkystė“

5,3

29.        

Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio veislininkystė“

5,3

30.        

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“

5,3

31.        

UAB „Lietuvos žirgynas“

5,2

32.        

UAB „Genetiniai ištekliai“

5,2

33.        

AB „Kiaulių veislininkystė“

5,0

34.        

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“

5,0

35.        

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras

5,0

36.        

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

4,8

37.        

Uždaroji akcinė bendrovė „Pieno tyrimai“

4,7

38.        

Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras

4,5

39.        

Valstybės įmonė „ORO NAVIGACIJA“

3,7

40.        

Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“

3,2

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 12

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SIEKTINAS VIDUTINIS METINIS KONSOLIDUOTO GRYNOJO PELNO RODIKLIS

2019–2021 METŲ LAIKOTARPIU

 

 

Eil.

Nr.

Valstybės valdomos įmonės pavadinimas

Vidutinis

metinis konsoliduotas grynasis pelnas

Eur

1.

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

40 500 000

––––––––––––––––––––