LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2017 METŲ PASKELBIMO ALGIRDO JULIAUS GREIMO METAIS

 

2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. XII-2656

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2017 m. bus minimos pasaulyje žinomo lietuvių kilmės prancūzų kalbininko, mitologo, vieno žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjo Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės;

pabrėždamas, kad Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės yra įtrauktos į 2015 m. lapkričio 3–18 dienomis Paryžiuje vykusioje UNESCO Generalinės konferencijos
38-ojoje sesijoje patvirtintą UNESCO 2016–2017 m. minimų sukakčių sąrašą, kuriame yra per 40 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų
, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2017 metus Algirdo Juliaus Greimo metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Algirdo Juliaus Greimo metų komisiją, kuri iki 2016 m. gruodžio 1 d. parengtų Algirdo Juliaus Greimo metų programą;

2) 2017 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Algirdo Juliaus Greimo metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė