Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. NUTARIMO NR. 671 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NUOSTATAS“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. 1144

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. 671 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas“ ir 1.16 papunktį išdėstyti taip:

1.16. prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą pridėtinės vertės mokestį pateikimo ir nagrinėjimo tvarką bei pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo tvarką, taip pat nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigaliosiančius didžiausią ir mažiausią laikotarpio, per kurį sumokėtą PVM galima prašyti grąžinti, trukmę ir mažiausią grąžintino PVM sumą, už kurią mažesnės sumos, nurodytos užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymuose, negrąžinamos;“.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė