LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

MINISTRAS PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NARIŲ ATLEIDIMO IR SKYRIMO

 

2020 m. sausio 8 d. Nr. 3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir atsižvelgdamas į kultūros ministro teikimą:

1. Atleidžiu šiuos kadenciją baigusius Valstybinės kultūros paveldo komisijos narius, paskirtus Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. lapkričio 20 d. potvarkiu Nr. 222 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių atleidimo ir skyrimo“: Jūratę Jurevičienę, Eveliną Karalevičienę, Juozą Algirdą Pilipavičių, Gediminą Rutkauską.

2. Skiriu 4 metams šiuos Valstybinės kultūros paveldo komisijos narius:

Viltę Janušauskaitę – architektę, valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ Projektavimo tarnybos vadovę;

Dalę Puodžiukienę – architektę, nepriklausomą medinio kultūros paveldo tyrėją;

Vaidutę Ščiglienę – menotyrininkę, Vilniaus dailės akademijos docentę;

Kęstutį Zaleckį – architektą, Kauno technologijos universiteto profesorių.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis