LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1012 „DĖL TUBERKULIOZĖS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 31 d. Nr. V-641 

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigas aprūpinti vaistiniu preparatu klofaziminu;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga