KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. A-1905 „DĖL AIKŠTELIŲ, KURIOSE GALIMA PREKIAUTI MIŠKO GĖRYBĖMIS, DARŽOVĖMIS, VAISIAIS, UOGOMIS, GĖLĖMIS, EGLUTĖMIS IR MALKOMIS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 2 d. Nr. A-3923

Kaunas

 

1.     P a k e i č i u  Aikštelių, kuriose galima prekiauti miško gėrybėmis, daržovėmis, vaisiais, uogomis, gėlėmis ir eglutėmis, sąrašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A-1905 „Dėl aikštelių, kuriose galima prekiauti miško gėrybėmis, daržovėmis, vaisiais, uogomis, gėlėmis, eglutėmis ir malkomis, sąrašų patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Vilius Šiliauskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gegužės 31 d.

įsakymu Nr. A-1905

(Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gruodžio 2 d.

įsakymo Nr. A-3923 redakcija)

 

AIKŠTELIŲ, KURIOSE GALIMA PREKIAUTI MIŠKO GĖRYBĖMIS, DARŽOVĖMIS, VAISIAIS, UOGOMIS, GĖLĖMIS IR EGLUTĖMIS, SĄRAŠAS

 

1.   Aikštelė prie Taikos pr. 43.

2.   Aikštelė prie V. Krėvės pr. 13 (išskyrus ūkininkų turgelio dienas).

3.   Aikštelė prie V. Krėvės pr. 97A.

4.   Aikštelė prie Partizanų g. 134.

5.   Aikštelė prie Kuršių g. 38.

6.   Aikštelė prie Kuršių g. 10.

7.   Aikštelė prie Baltijos g. 26A.

8.   Aikštelė prie A. Juozapavičiaus pr. 47 (išskyrus ūkininkų turgelio dienas).

9. Aikštelė prie Prancūzų g. 93A.

10. Aikštelė prie M. Riomerio g. 1.

11. Aikštelė prie Pašilės g. 70A.

12. Aikštelė prie Vaidoto g. 84.

13.  Aikštelė prie Raudondvario pl. 178.

________________________________