LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. BALANDŽIO 4 D. NUTARIMO NR. XIII-273 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2002 M. BALANDŽIO 23 D. NUTARIMO NR. IX-861 „DĖL VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO RIBŲ NUSTATYMO IR JO ZONŲ RIBŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-977

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. XIII-273 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. IX-861  „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

 

DĖL VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO TERITORIJOS RIBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 (redakcija,  galiojusi iki 2014 m. sausio 1 d.) 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 straipsniais įstatymo Nr. XI-2389 22 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-407 3 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribų planą (pridedama).

 

2 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. balandžio 23 d. nutarimą Nr. IX-861 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis