Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO

 

2022 m. gegužės 23 d. Nr. 1K-984

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 21 ir 30 straipsniais:

 

1 straipsnis.

G r ą ž i n u Lietuvos Respublikos pilietybę šio dekreto 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.

 

2 straipsnis.

N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos piliečiais tampa ir Lietuvos Respublikos piliečio teises, laisves ir pareigas įgyja tik po to, kai prisiekia Lietuvos Respublikai, šie asmenys:

1) Aleksey (Alexey) Leshchik, gimęs 1962 m. lapkričio 5 d. Rusijoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;

2) Liudmila Leshchik, gimusi 1963 m. sausio 17 d. Baltarusijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                           Gitanas Nausėda

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                 Agnė Bilotaitė