LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-83 „DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014−2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2020 m. kovo 20 d. Nr. A1-249

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, ir 5 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

Perėjimo nuo institucinės

globos prie šeimoje ir

bendruomenėje teikiamų

paslaugų neįgaliesiems ir

likusiems be tėvų globos

vaikams 2014−2020 metų

veiksmų plano

5 priedas

 

 

 

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS fondo ir valstybės biudžeto lėšų, galimų skirti telšių, Tauragės, Kauno, Marijampolės, Vilniaus, šiaulių regionų bendruomeninių paslaugų tinklo plėtrai, paskirstymas savivaldybėms

 

 

1.   TELŠIŲ regionas

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma (neįskaitant išlaidų projektams administruoti ir viešinti), Eur

1.

Telšių rajono savivaldybės administracija

Specializuoti slaugos ir globos namai – 1

2 898 105

Socialinės dirbtuvės – 2

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 1

Dienos centras – 1

Grupinio / savarankiško gyvenimo namai – 4

Apsaugotas būstas – 1

2.

Plungės rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės –1 

1 817 549

Grupinio gyvenimo namai – 3

3.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 2

1 113 385

Grupinio gyvenimo namai – 3

4.

Rietavo savivaldybės administracija

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 1

391 629

Grupinio gyvenimo namai – 1

 

 

 

 

 

2.   TAURAGĖS REGIONAS

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma (neįskaitant išlaidų projektams administruoti ir viešinti), Eur

1.

Adakavo socialinių paslaugų namai

Specializuoti slaugos ir globos namai – 1

1 726 678

Socialinės dirbtuvės – 1

Grupinio / savarankiško gyvenimo namai – 4

Apsaugotas būstas – 1

2.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

1 108 115

Grupinio gyvenimo namai – 3

3.

Pagėgių

savivaldybės administracija

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 1

391 402

Grupinio gyvenimo namai – 1

4.

Šilalės rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

581 042

Grupinio gyvenimo namai – 2

 

3.   MARIJAMPOLĖS REGIONAS

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma (neįskaitant išlaidų projektams administruoti ir viešinti), Eur

1.

Marijampolės savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

2 404 622

Grupinio / savarankiško gyvenimo namai – 6

Apsaugotas būstas – 3

2.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

787 104

 

Grupinio gyvenimo namai – 2

3.

Didvyžių socialinės globos namai

Grupinio gyvenimo namai – 2

734 592

4.

Šakių rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 3

1 209 247

Grupinio gyvenimo namai – 3

5.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

826 852

Grupinio gyvenimo namai – 2

 

4.   KAUNO REGIONAS

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma (neįskaitant išlaidų projektams administruoti ir viešinti), Eur

1.

Kauno miesto

savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 2

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 2

2 286 497

Grupinio gyvenimo namai – 4

2.

Vilijampolės socialinės globos namai

Specializuoti slaugos ir globos namai – 1

2 600 920

Grupinio gyvenimo namai – 6

3.

Strėvininkų socialinės

globos namai

Specializuoti slaugos ir globos namai – 1

1 635 451

4.

Kauno rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 2

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 1

1 989 861

Grupinio gyvenimo namai – 4

5.

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

460 675

Grupinio gyvenimo namai – 1

 

5. Vilniaus regionas

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma (neįskaitant išlaidų projektams administruoti ir viešinti), Eur

1.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

 

Socialinės dirbtuvės – 2

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 2

Dienos centras – 1

4 464 664

Grupinio / savarankiško gyvenimo namai – 7

Apsaugotas būstas – 2

2.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

Dienos užimtumo centras –1

1 056 104

Grupinio gyvenimo namai – 2

3.

Elektrėnų savivaldybės administracija

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 1

428 030

Grupinio gyvenimo namai – 1

4.

Trakų rajono savivaldybės administracija

 

Grupinio gyvenimo namai – 1

389 905

5.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

408 068

Grupinio gyvenimo namai – 1

6.

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Grupinio gyvenimo namai – 1

384 050

7.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės – 1

 

33 315

8.

Pabradės socialinės globos namai

Grupinio gyvenimo namai – 1

357 905

 

6. ŠIAULIŲ REGIONAS

Eil.

Nr.

Pareiškėjas

Numatomų kurti socialinių paslaugų įstaigų / padalinių skaičius

Maksimali projektams įgyvendinti galimų skirti lėšų suma (neįskaitant išlaidų projektams administruoti ir viešinti), Eur

1.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Specializuoti slaugos ir globos namai – 1

2 572 181

Dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės –1

Grupinio gyvenimo namai – 4

2.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Socialinės dirbtuvės – 1

898 043

Grupinio gyvenimo namai – 2

Apsaugotas būstas – 1