Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI VITĄ VASILIAUSKĄ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKU

 

2016 m. kovo 21 d. Nr. 1K-601

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 13 punktu, 126 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi,

t e i k i u Lietuvos Respublikos Seimui skirti Vitą VASILIAUSKĄ Lietuvos banko valdybos pirmininku penkeriems metams.

 

2 straipsnis.

P a v e d u Respublikos Prezidentės vyriausiajai patarėjai Linai ANTANAVIČIENEI pateikti šį dekretą Lietuvos Respublikos Seimui.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė